Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Bordningspunkter & Ankarplatser

I Oxelösund finns flertalet ankarplatser samt bordningspunkter. För senaste information, se gällande sjökort samt UFS.

Samtliga fartyg som anlitar Sjöfartsverkets lotsservice anmodas att rigga lotslejdare strikt enligt SOLAS och International Maritime Pilots' Associations bestämmelser.

IMPA Boardingarrangement Poster

Sjöfartverkets checklista för säkert bordningsarrangemang
Safe Boarding

Det innebär bl.a. att när fribordet överstiger 9 meter så ska s.k. "kombinationslejdare" riggas. 
 
Fartyg ska under bordningsoperationen hålla en fart av cirka 8 knop samt anordna god lä.

Lotsplaneringen (VHF Ch10) anger vilken sida bordningsarrangemant ska riggas på baserat på rådande väderförhållande. 

Lotslejdaren riggas så att nedre delen är 2 meter ovan vattenytan. Vintertid då issituationen gör att mindre lotsbåtar måste användas kan lämplig höjd vara 1,5 meter.

 

Bordningspunkt

 Bordningsplats

 Position

 Oxelösund (A)

 LOA >200m 1,1 M nordost fyren Gustav Dalèn
 

 N 58 36,5
 E 17 29,5

 Oxelösund (B)

 1,4 M nord fyren Gustav Dalèn

 N 58 37,0
 E 17 27,2

 Oxelösund (C)

 1,4 M sydost Vinterklasen

 N 58 37,6
 E 17 10,0

Bordningspunkter A & B i coastal
Bordningspunkter A & B i sjökort
Bordningspunkt C i Approach sjökort
Bordningspunkt C i sjökort

Ankarplatser i området

Tänk på att en del ankaplatser ligger innanför lotspliktigt område. 

Ankarplats

Beskrivning av ankarplatsen

ÖRSBAKEN Kölhalsen fyr
Position: N 58˚41.8 E 017˚ 11.2

Bäring: 230˚ Avst 0,5 NM
Botten: Lera Djup: 20 m
 

ÅLÖFJÄRDEN Trässöhällen
Position: N58˚40.8 E017˚10.1

Bäring 093˚Avst 0,4NM
Botten: Lera Djup: 15 m
 

NE HÖRNGRUND N Kränkanfyr
Position: N 58˚ 38.0 E 017˚ 23.3
 

Bäring 180˚ Avst 1,0NM
Botten: Sand Djup: 15-20 m
 

S GRÄSSKÄREN Grässkären fyr
Position: N 58˚ 36.3 E 017˚ 14.2

Bäring 000˚ Avst 0,7NM
Botten: Lera Djup: 50 m

W VINTERKLASEN Vinterklasen fyr
Position: N 58˚ 38.4 E 017˚ 06.8

Bäring 085˚ Avst 0,5 NM
Botten: Lera Djup: 40 m

SANDVIKSFJÄRDEN Stenskär
Position: N 58˚ 38.8 E 016˚ 22.0

Bäring 350˚ Avst 0,8 NM
Botten: Lera Djup: 20 m

PAMPUSFJÄRDEN St Juten fyr
Position: N 58˚ 37.8 E 016˚ 19.0

Bäring 045˚ Avst 0,35 NM
Botten: Lera Djup: 10-15 m

Ankarplats ”A” för större fartyg (typ PANMAX)
C:a 2-3 NM SSE Gustav Daléns fyr Botten: lera Djup: 40-50m


Ankarposition A1 Gustav Dalén fyr Bäring 340˚ Avst 1,6 NM

Ankarposition A2 Gustav Dalén fyr Bäring 317˚ Avst 2,1 NM

Ankarposition A3 Gustav Dalén fyr Bäring 345˚ Avst 2,3 NM

Ankarposition A4 Gustav Dalén fyr Bäring 327˚ Avst 2,6 NM

Ankarplats ”B” för andra fartyg
C:a 2-3 NM ENE Gustav Daléns fyr Botten: lera Djup: 30-40 m

 
Ankarposition B1
Utgått Olämplig bottenbeskaffenhet

Ankarposition B2 Gustav Dalén fyr Bäring 253˚ Avst 3,2 NM

Ankarposition B3 Gustav Dalén fyr Bäring 258˚ Avst 2,3 NM

Ankarposition B4 Gustav Dalén fyr Bäring 261˚ Avst 3,1 NM

Ankringsplatser i yttre området
Källa: Sjöfartsverket

Senast uppdaterad 2024-03-06