Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Braviken & Djurön

Kajerna vid Bravikens pappersbruk och Djuröns spannmålsterminal opereras ej av Norrköpings Hamnar utan av privata aktörer.

Braviken

  Dag/Mörker TMD UKC L B
Norra Kajen D 7,8 0,5 205* 30**
  M 7,8 0,5 165* 23**
RoRo D/M 7,6 0,5 150*  

Norra Kajen
Fartyg LOA >125m kräver tomt vid RORO kajen för god förtöjning
* Fartyg LOA >160m måste ha bogpropeller & CPP
** Fartyg måste ha bogpropeller, CPP och aktivt roder

RoRo kajen
* Normalfartyg över 140m utan bogpropeller får ej anlöpa

Djurön

  Dag/Mörker TMD UKC L B
Stora Kajen D/M 11,8 0,6 240*  
Lilla Kajen D/M 6,5 0,6 90** 16

* Fartyget får inte passera lilla kajens förlängning
** Ingen del av fartyget får passera den inre gröna pricken

Senast uppdaterad 2024-04-10