Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Mälarleden

Information om Mälarleden.

Farled
Från Södertälje går till Västerås och Bålsta en farled med 7,6 m djup för fartyg med maximalt 6,8 m djupgående. Till Köping är minsta djupet i farleden 7,5 m vilket tillåter ett maximalt djupgående på 6,7 m. Farleden via Skeppsbacka medger 5,0 m djupgående.
Andra farleder med mindre- och olika maximala djupgåenden och lägre segelfria höjder ansluter till Mälarleden. En av dessa leder är Södra Vägen via Kolsundet och Strängnäs.

Vattenstånd
För reglering av Mälarens vattenstånd finns en vattendom. Stockholms hamn ansvarar för att hålla vattennivån inom de angivna gränserna. Vattenståndet i Mälaren stiger ofta på våren i samband med snösmältningen. Under sommaren sjunker normalt vattenståndet till sin lägsta nivå under året. Mälarens vattenstånd ligger normalt ca 50 cm över Saltsjöns medelvattenyta.

Vattenståndet i Mälaren kan hastigt och tillfälligt förändras. Hårda vindar kan få vattenståndet att snabbt sjunka mer än en decimeter i ena ändan av sjön, samtidigt som det stiger i den andra.

Aktuellt vattenstånd kan erhållas från Sjöfartsverkets ViVa-system. På den karta som öppnas efter att laddat ner applikationen väljer man station "Mälaren". Uppgifterna från denna används för att avgöra vilket maximalt djupgående ett fartyg i varje ögonblick kan ha när det passerar genom Mälarleden.

Broar
Mälarleden korsas av tre öppningsbara broar. Mälarbron (biltrafik) ca 0,5 M väster om Södertälje sluss, Hjulstabron (biltrafik) ligger ca 30 M väster om Södertälje sluss och Kvicksundsbron (bil- och tågtrafik) ligger ca 58 M väster om Södertälje sluss.

Vid dessa broar tillämpas särskilda rutiner vid behov av broöppning. Läs broöppningsrutinerna via länken nedan.

Luftledningar
Mälarleden korsas av flera luftledningar.
Segelfri höjd till Köping Djuphamnen 1-7, K20, K40, K45 är 35 meter.
Segelfri höjd till Köping Oljehamn K30 samt Västerås samtliga kajer är 39,9 meter.
Farledsgrenen från Södertälje sluss till Bålsta har 35 meter segelfri höjd.

Fartbegränsningar
Förutom de fartbegränsningar som framgår av sjökortet införs, efter beslut av berörda Länsstyrelser, vintertid en fartbegränsning till 12 knop i de farledsavsnitt som är täckta av fast is.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad 2023-10-11