Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Södra vägen

Information om Södra vägen

Sjökort
111 och 113.

Farled
Från Södra Björkfjärden via Ridö Pilskär går till Västerås, Köping och Strängnäs en farled med 4,0 m djup för fartyg med maximalt 3,5 m djupgående, 90,0 m längd och 13,0 m bredd. Uppgifter om höjdbegränsningar för Södra vägen finns under "Luftledningar" nedan. Farleden ansluter till Mälarleden i dess södra och norra ände.
Södra vägen trafikeras inte vintertid då Mälaren är isbelagd.

Vattenstånd
För reglering av Mälarens vattenstånd finns en vattendom. Stockholms hamn ansvarar för att hålla vattennivån inom de angivna gränserna. Vattenståndet i Mälaren stiger ofta på våren i samband med snösmältningen. Under sommaren sjunker normalt vattenståndet till sin lägsta nivå under året. Mälarens vattenstånd ligger normalt ca 50 cm över Saltsjöns medelvattenyta.

Vattenståndet i Mälaren kan hastigt och tillfälligt förändras. Hårda vindar kan få vattenståndet att snabbt sjunka mer än en decimeter i ena ändan av sjön, samtidigt som det stiger i den andra.

Aktuellt vattenstånd kan erhållas från Sjöfartsverkets ViVa-system. På den karta som öppnas efter att laddat ner applikationen väljer man station "Mälaren". Uppgifterna från denna används för att avgöra vilket maximalt djupgående ett fartyg i varje ögonblick kan ha när det passerar genom Mälarleden.

 

Mörkerrestriktioner
Södra Vägen är en dagerled för uppgifter om tider läs här.

Broar
Södra vägen korsas av tre broar varav två är öppningsbara. Stallarholmsbron (biltrafik) h=3,1 m b= 20 m, Tosteröbron (biltrafik) h=2,8 m b=20 m och Nya Strängnäsbron (biltrafik) h=26 m b=50 m.

Vid dessa broar tillämpas särskilda rutiner vid behov av broöppning. Läs broöppningsrutinerna här.

Luftledningar
Södra vägen korsas av en luftledning. Minsta segelfria höjd under denna är 26 m (Vaxäng).

Fartbegränsningar
Förutom de fartbegränsningar som framgår av sjökortet införs, efter beslut av berörda Länsstyrelser, vintertid en fartbegränsning till 12 knop i de farledsavsnitt som är täckta av fast is.

Senast uppdaterad 2023-10-11