Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Köping

59 30,0' N 16 01,0' E       Sjökort 1131         UN Locode: SEKOG

Köping

Hamn
Oljepiren kaj 30 är en 65 m lång betongkaj med en dykdalb i var ända, total kajlängd 145 m.
Norsa-silon kaj 20 är en 80 m lång spannmålskaj.
Nordkalk kaj 40  består av en 110 m lång betongkaj.
Cementpiren kaj 45 består av en 50 m lång betongkaj.
Djuphamnen kaj 1-7 är en 640 m lång betongkaj.

Maximalt djupgående
6,8 m till Oljehamnen, därefter 6,7 m.

Vattendjup vid kaj
Kaj 1-7 djup vid kaj 8,0 m. Max ankomst-/avgångsdjupgående 6,7 m.
Kaj 40 och 45 djup vid kaj 7,2 m. Max ankomst-/avgångsdjupgående 6,7 m.
Kaj 20 djup vid 6,7 m. Max ankomst-/avgångsdjupgående 6,2 m.
Kaj 30 djup vid kaj 8,0m. Max ankomst-/avgångsdjupgående 6,8 m.

Farled
Segelfri höjd  till Djuphamnen 1-7, K20, K40 och K45 är 35 m. Segelfri höjd Oljehamnen K30 är 39,9 m För övrig information se Mälarleden samt Stockholmsleden.

Bogserbåtar
Riktlinjer för bogserbåtsassistans, se länk nedan.

Mörkerrestriktioner
Restriktion för ammoniaklastade fartyg, se länk nedan.

Vindrestriktioner
Inga utfärdade restriktioner.

Siktrestriktioner
Restriktion för ammoniaklastade fartyg, se länk nedan.

Ankarplatser
Cirka 1,2 M på ömse sidor om Kvicksundsbron.

Senast uppdaterad 2023-10-11