Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Stockholmsleden

Information om Stockholmsleden

Farled
Stockholmsleden sträcker sig från Södra Björkfjärden till Danviksbron via Hammarbyslussen. Andra farleder med mindre- och olika maximala djupgåenden och lägre segelfria höjder ansluter till Stockholmsleden vilka inte redovisas nedan.

Maximalt djupgående
Farleden från Södertälje till Stockholm, Lövholmen samt Hässelby har ett maximalt djupgående på 6,0 m.
Från Lövholmen till Hammarbyslussen tillåter farleden ett maximalt djupgående på 5,8 m. Farleden på Saltsjösidan via Danvikskanalen tillåter ett maximalt djupgående på 5,3 m (Se vidare info här). Farleden via Skeppsbacka har ett maximalt djupgående på 5,0 m.

Fartbegränsningar
Förutom de fartbegränsningar som framgår av sjökortet införs, efter beslut av berörda Länsstyrelser, vintertid en fartbegränsning till 12 knop i de farledsavsnitt som är täckta av fast is.

Mörkerrestriktioner
Inga mörkerrestriktioner finns utfärdade.

Vindrestriktioner
För fartyg med särskilt tillstånd att passera Södertälje kanal finns en vindrestriktion för Nockebybron. Bron får inte passeras om vindhastigheten överstiger 8 m/s.

Siktrestriktioner
Inga utfärdade restriktioner.

Luftledningar
Minsta segelfria höjd via Bockholmssund är 35 m, via Skeppsbacka är minsta segelfria höjd 30 m.

Broar
Stockholmsleden korsas av fyra öppningsbara broar. Nockebybron (biltrafik) ca 3 M söder om Hässelby, Liljeholmsbron (biltrafik) ligger vid Liljeholmen, Skansbron vid Hammarbyslussen (biltrafik) och Danviksbron (tåg- och biltrafik) vid Danvikstull.

Vid dessa broar tillämpas särskilda rutiner vid behov av broöppning. Läs broöppningsrutinerna samt information om brohöjder via länken i högerspalten.

Det finns även två stycken fasta broar Årstabroarna med 25 m segelfri höjd och Gröndalsbron med 25,2 m segelfri höjd.

Vattenstånd
För reglering av Mälarens vattenstånd finns en vattendom. Stockholms hamn ansvarar för att hålla vattennivån inom de angivna gränserna. Vattenståndet i Mälaren stiger ofta på våren i samband med snösmältningen. Under sommaren sjunker normalt vattenståndet till sin lägsta nivå under året. Mälarens vattenstånd ligger normalt ca 50 cm över Saltsjöns medelvattenyta.

Vattenståndet i Mälaren kan hastigt och tillfälligt förändras. Hårda vindar kan få vattenståndet att snabbt sjunka mer än en decimeter i ena ändan av sjön, samtidigt som det stiger i den andra.

Aktuellt vattenstånd kan erhållas från Sjöfartsverkets ViVa-system. På den karta som öppnas efter att laddat ner applikationen väljer man station "Mälaren". Uppgifterna från denna används för att avgöra vilket maximalt djupgående ett fartyg i varje ögonblick kan ha när det passerar genom Stockholmsleden.

Senast uppdaterad 2023-10-11