Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Löten

UN Locode: SELOT

Löten

Hamn
Nya hamnen består av en spontad bassäng innanför strandkanten med en kaj på östra resp västra sidan. Kajlängd (med fullt djup): Östra 110m / Västra 120m.

Gamla kajen är av blandad konstruktion med en total längd av 194m, användbar del 100m. Observera att det endast är den nordligaste delen som har fullt djupgående.

Maximalt djupgående 
Nya hamnen 5,2 m.
Gamla kajen 3,9 m.

Vattendjup vid kaj
Nya hamnen 5,6 m
Gamla kajen 3,9 - 5,7m

Farled
Segelfri höjd via Bockholmssund och Skeppsbacka 30,0 m och via Hammarbyleden 25,0 m.
Segelfri höjd via norra Björkfjärden är 39,9 m till nya hamnen och 35 meter till gamla hamnen.
Nockebybrons segelfria höjd är 12,0 m. För beställning av broöppning - kontakta Trafikverket. Broöppningstider Nockebybron, se länk nedan.

Via Skeppsbacka kan fartyg med en längd överallt på maximalt 120 m passera.

Bogserbåtar
Inga utfärdade rekomendationer. 

Mörkerrestriktioner 
Inga mörkerrestriktioner utfärdade.

Vindrestriktioner
För fartyg med särskilt tillstånd att passera Södertälje kanal finns en vindrestriktion för Nockebybron. Bron får inte passeras om vindhastigheten överstiger 8 m/s.

Siktrestriktioner
Inga utfärdade restriktioner.

Senast uppdaterad 2023-10-11