Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Löten

UN Locode: SELOT

Löten

Hamn
Nya hamnen består av en spontad bassäng innanför strandkanten men en kaj på östra resp västra sidan. Kajlängd (med fullt djup): Östra 110m / Västra 120m.

Gamla kajen är av blandad konstruktion med en total längd av 194m, användbar del 100m. Observera att det endast är den nordligaste delen som har fullt djupgående.

Lotspliktsgränser L/B/D (m)
Kategori 1       = alla fartyg
Kategori 2 & 3 = 70/14,5/4,5

Maximalt djupgående 
Nya hamnen 5,2 m.
Gamla kajen 3,9 m.

Vattendjup vid kaj
Nya hamnen 5,6 m
Gamla kajen 3,9 - 5,7m

Farled
Segelfri höjd via Bockholmssund och Skeppsbacka 30,0 m och via Hammarbyleden 25,0 m. Nockebybrons segelfria höjd är 12,0 m. För beställning av broöppning - kontakta Trafikverket. Broöppningstider Nockebybron, se länk nedan.

Via Skeppsbacka kan fartyg med en längd överallt på maximalt 120 m passera.

Bogserbåtar
Inga utfärdade rekomendationer. 

Mörkerrestriktioner 
Inga mörkerrestriktioner utfärdade.

Vindrestriktioner
För fartyg med särskilt tillstånd att passera Södertälje kanal finns en vindrestriktion för Nockebybron. Bron får inte passeras om vindhastigheten överstiger 8 m/s.

Siktrestriktioner
Inga utfärdade restriktioner.

Senast uppdaterad 2021-02-02