Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Nynäshamn (Färjeterminal)

UN Locode: SENYN

Färja Nynäshamn

Hamn
Nynäshamns färjehamn består av tre roro-lägen. Läge 1 består av en betongkaj med en kajlängd på 202 m, används av Destination Gotland. Läge 2 består av en betongkaj med en kajlängd på 170 meter används av Polferries och läge 3 består av stöddykdalber och har en längd av 200 m.
Max fartygslängd till kaj är 202 m och bredd 30 m.

 

Maximalt djupgående
Farleden via Landsort 10,0 m, Danziger gatt 10,0m, Kanholmsfjärden 10,0 m samt via Gunnarstenarna VLCC 15,3 m.

Vattendjup vid kaj

Roroläge Kajdjup (m) Max ankomst- avgångsdjupgående (m)
# 1 8,0 7,5
# 2 7,0 6,5
# 3 9,0 8,5


Farled
För information se Landsortsleden.

Bogserbåtar
Inga utfärdade rekommendationer.

Mörkerrestriktioner
Inga utfärdade restriktioner. 

Vindrestriktioner
Inga utfärdade restriktioner.

Siktrestriktioner
Inga utfärdade restriktioner.

Ankarplatser
Cirka 8 M sydväst om Landsorts bredgrund ankringsdjup från 20-70 m. Cirka 6 M sydost om Gunnarstenarna finns ett ankringsområde för större fartyg, ankringsdjup från 30-100 m. Cirka 1 M väst om Landsorts angöring, ankringsdjup från 11-30 m. Ankarplats N2 ca 0,4 M ost om Norra Stegholmen

Senast uppdaterad 2023-10-11