Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Nynäshamn (Seawalk)

UN Locode: SENYN

Seawalk

Hamn
Seawalk består av en ca. 250 m lång flytande gångbrygga.

Maximalt djupgående
Farleden via Landsort 10,0 m, Danziger gatt 10,0m, Kanholmsfjärden 10,0 m samt via Gunnarstenarna VLCC 15,3 m.

Vattendjup vid kaj

Minsta vattendjup > 10,0 m utanför markerat område (2 st gula specialmärken)

Farled
För information se Landsortsleden.

Bogserbåtar
Inga utfärdade rekommendationer.

Mörkerrestriktioner
Inga restriktioner. 

Vindrestriktioner
Maximal medelvind 10 m/s vid ankomst och avgång.

Siktrestriktioner
Minst 0,5 M sikt

Ankarplatser
Cirka 8 M sydväst om Landsorts bredgrund ankringsdjup från 20-70 m. Cirka 6 M sydost om Gunnarstenarna finns ett ankringsområde för större fartyg, ankringsdjup från 30-100 m. Cirka 1 M väst om Landsorts angöring, ankringsdjup från 11-30 m. Ankarplats N2 ca 0,4 M ost om Norra Stegholmen.

Senast uppdaterad 2021-01-29