Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Lotsbeställning

Information angående lotsbeställning.

Aviseringen ska göras elektroniskt

Från och med den 5 oktober 2016 ser Sjöfartsverkets lotsbeställningscentraler grunduppgifterna från fartygsanmälan i form av ett aviserat behov av lots.
Aviseringen förutsätter att du markerat i fartygsanmälan att du avser beställa lots, men notera att det inte är en lotsbeställning.
En lotsbeställning måste alltid följas av en preliminär eller definitiv sådan.

Samtliga lotsbeställningar och delvis förhalningar, har en tydlig koppling till fartygsanmälan och återanvänder information, exempelvis tillpunkt för ankommande och frånpunkt för avgående samt att systemet erbjuder förslag på rimliga starttider med mera

En avisering om behovet av lots ska göras i samband med fartygsanmälan i MSW Reportal. MSW Reportal nås via Sjöfartsverkets webbplats. Beställning via lotsbeställningscentralen görs endast om MSW Reportal inte är möjligt att använda.

 

Lotsbeställningscentral Södertälje

Telefon: 0771-630 635

VHF: 11
E-post: eastcoastpilot@sjofartsverket.se

 

.

Senast uppdaterad 2021-01-28