Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Lotsbeställning

Beställning av lots inom Lotsområde Vänern

Lotsningsservice: Klockan 00:00 - 24:00.

Preliminär lotsbeställning måste göras senast 24 timmar före bordning.
Definitiv lotsbeställning måste göras senast 5 timmar före bordning.

Lots beställs i första hand via MSW Reportal

Frågor om lotsbeställning

Kontakta Sjöfartsverkets Anlöpsservice på telefonnummer 010-478 58 00 eller via e-post: portcall@sjofartsverket.se

 

Senast uppdaterad 2021-01-27