Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Rutter

Rutter på Vänern

lotspc

Sjöfartsverket har som ambition att tillhandahålla nedladdningsbara rutter/färdplaner för samtliga Sveriges lotsstationer och för de hamnar som omfattas av lotsservice. Rutter/färdplaner som tillhandahålls är de som i huvudsak används av lotsar på respektive lotsplats. Sjöfarten ges härmed möjlighet att före anlöp till svensk hamn, programmera sina elektroniska sjökortssystem med samma rutter som lotsen för hamnen använder. Då har bryggbefäl och lots identiska rutter/färdplaner presenterade i sina (ofta olika fabrikat) digitala sjökortssytem. Sjöfartsverket anser detta vara en säkerhetshöjande åtgärd.

Då filformaten för elektroniska sjökortssystem än så länge inte har en internationell standard så levereras tills vidare rutterna i Transas filformat rt3 samt i format rtz. De presenteras dock med hjälp av datatabell i Excel filformat där övriga systemanvändare finner data för manuell inmatning.

 

Viktig information
De digitala färdplanerna ska inte användas som en ersättning för ordinarie sjökort och navigering, utan endast utgöra ett komplement till dessa. Vid användning av de digitala färdplanerna och övrig information på dessa sidor måste därför alltid exempelvis fartygstyp, väder och övrig trafik beaktas.

De digitala färdplanerna är framtagna med utgångspunkt i tillgänglig geografisk information. Sjöfartsverket tar inte ansvar för felaktigheter i färdplanerna eller informationen på dessa sidor.

Sjöfartsverket har som ambition att tillhandahålla nedladdningsbara rutter/färdplaner för samtliga Sveriges lotsstationer och för de hamnar som omfattas av lotsservice. Rutter/färdplaner som tillhandahålls är de som i huvudsak används av lotsar på respektive lotsplats. Sjöfarten ges härmed möjlighet att före anlöp till svensk hamn, programmera sina elektroniska sjökortssystem med samma rutter som lotsen för hamnen använder. Då har bryggbefäl och lots identiska rutter/färdplaner presenterade i sina (ofta olika fabrikat) digitala sjökortssytem. Sjöfartsverket anser detta vara en säkerhetshöjande åtgärd.

Då filformaten för elektroniska sjökortssystem än så länge inte har en internationell standard så levereras tills vidare rutterna i Transas filformat rt3 samt i format rtz. De presenteras dock med hjälp av datatabell i Excel filformat där övriga systemanvändare finner data för manuell inmatning.

 

Viktig information
De digitala färdplanerna ska inte användas som en ersättning för ordinarie sjökort och navigering, utan endast utgöra ett komplement till dessa. Vid användning av de digitala färdplanerna och övrig information på dessa sidor måste därför alltid exempelvis fartygstyp, väder och övrig trafik beaktas.

De digitala färdplanerna är framtagna med utgångspunkt i tillgänglig geografisk information. Sjöfartsverket tar inte ansvar för felaktigheter i färdplanerna eller informationen på dessa sidor.

Senast uppdaterad 2024-02-29