Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjö- och flygräddning

Som ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige har Sjöfartsverket utbildat sjöräddare i över 30 år.

BIld på helikopter och båt.
Foto: John Jonsson/Sjöfartsverket

Utbildningarna riktar sig till besättning i sjö- och flygräddningsenheter, från Sjöfartsverket eller någon av våra samverkansorganisationer som Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen, Polisen, Försvarsmakten med flera.

Utbildningarna bedrivs vid Arkö Sjö-och flygräddningsskola och är indelade i ett system bestående av tre nivåer: Basic-SAR, Advanced-SAR och SAR-OSC.

Intresseanmälan

För mer information eller frågor: kontakta kursansvarig via mejl till SAR-utbildning@sjofartsverket.se.

Intresseanmälan till någon av kurserna görs via din organisations kontaktperson/utbildningsansvarige. Använd Exceldokumentet längre ner på sidan.

Intresseanmälan till någon av kurserna görs via din organisations kontaktperson/utbildningsansvarige. Fördelning av platser sker två gånger per år och utgår från Sjöfartsverkets samlade behov av utbildad personal med hänsyn till organisation, tillgänglighet och geografi. Observera att platser bara erbjuds till myndigheter/organisationer etcetera som ingår i sjö- och flygräddningsorganisationen, inte till privatpersoner.

Anmälan för Basic- och Advanced SAR skall vara Sjöfartsverket tillhanda senast 2024-06-01 och för SAR-OSC senast 2024-09-01.

Kurstillfällen

Våren 2024 Hösten 2024
V. 10 Basic-MIRG  V. 36 Advanced-SAR
V. 10 Advanced-MIRG V. 37 Basic-SAR
V. 16 Advanced-SAR V. 39 Basic-SAR
V. 17 Advanced-SAR V. 40 Basic-SAR
V. 20 Advanced-SAR V. 42 Basic-SAR
V. 22 Advanced-SAR V. 44 Basic-SAR
  V. 49 SAR-OSC

 

Basic-SAR

Grundläggande sjö– och flygräddningsutbildning i metoder och handhavande av utrustning för efterforskning och räddning.

Kursen är utvecklad av Sjöfartsverket i samarbete med de större aktörerna inom svensk sjö– och flygräddning. I första hand avsedd för besättning på sjögående sjöräddningsenheter. Kursen består av en gemensam webbaserad introduktion och en 3-5 dagar lång utbildning som arrangeras av Sjöfartsverket på Arkö Sjö-och flygräddningsskola och av flera samverkanspartners. Kontakta den utbildningsansvarige i din organisation för mer information.

Förkunskaper: Basic-Safety eller motsvarande egensäkerhetsutbildning. Första hjälpen enl. L-ABCDE samt D-HLR.

Advanced SAR

Utbildning i samverkan, kommunikation och samordning av mindre räddningsinsatser. För till exempel befälhavare på räddningsenheter.

Omfattar "entry-level" av IMO Model Course 3.15 "On Scene Co-ordinator".

Fem dagars (måndag-fredag) praktisk och teoretisk utbildning som tillhandahålls av Sjöfartsverket på Arkö Sjö-och flygräddningsskola.

Förkunskaper för sjögående personal: Basic-SAR, ROC/SRC samt FB VIII.

SAR-OSC

Utbildning till On-Scene Coordinator för erfaren sjöräddningspersonal och befäl på till exempel passagerarfartyg. Internationell samverkan, kommunikation, stress, delegering och "team-management".

Samordning (coordination) av större räddningsinsatser.

Omfattar "advanced-level" av IMO Model Course 3.15 "On Scene Co-ordinator".

Fem dagars (måndag-fredag) utbildning som tillhandahålls av Sjöfartsverket i samarbete med Chalmers i Sjöfartsverkets simulatorcentrum, Lindholmen, Göteborg.

Förkunskaper för SAR-personal: Advanced-SAR.

Senast uppdaterad 2023-10-11