Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Utbredning och gällande upplaga

Utbredning officiella sjökort, utbredning båtsportkort och gällande upplagor.

Sjökort

Ufs Gällande sjökortseditioner - rättelser

Utbredningar sjökort

Skalor officiella sjökort

Översiktskort

Har liten skala och täcker hela Sveriges sjöterritorium samt stora delar av våra grannländers havsområden. Skalan är vanligtvis 1:500 000. Sjökorten används för navigering i öppen sjö samt för översiktlig planering. Översiktskorten är ensiffrigt numrerade och har formatet 77 X 112 cm. 

Kustkort

Korten används vid angöring och navigering i kustnära farvatten samt som underlag vid planering. Skalan är vanligtvis 1:250 000. Kustkorten numreras med två siffror och har formatet 77 X 112 cm.

Skärgårdskorten

Korten täcker hela Sveriges kust och används vid navigering inomskärs och i kustnära områden. Skalan är vanligtvis 1:50 000. Skärgårdskorten kan innehålla detaljerade områden över hamnar och trånga passager som redovisas i större skala, 1: 5 000 - 1:25 000. Där skärgårdskorten täcks av specialkort är information reducerad. Numreringen sker med tre siffror och har formatet 77 X 112 cm.

Specialkort

Korten redovisar trafikintensiva och svårnavigerade områden samt vissa hamnar och hamninlopp. Skalan är vanligtvis 1:25 000. Hamnar och trånga passager redovisas i större skala. Korten är numrerade med fyra siffror och har formatet 77 X 112 cm.

Utbredning båtsportkort och gällande upplagor båtsportkort

Båtsportkort är sjökort framtagna i ett mindre format för båtlivet. Varje båtsportkort täcker en viss kuststräcka och det finns 16 serier att välja bland. Korten är tryckta på ett plastlaminat som gör dem både vattentäta och slitstarka.

Gällande upplagor båtsportkort

Serie Utgivningsår Planerad ny upplaga
Bottenviken, Haparanda - Sikeå 2023 2028
Bottenhavet Norra, Sikeå-Sundsvall 2024 2029
Bottenhavet Södra, Sundsvall-Öregrund 2023 2027
Stockholm Norra, Öregrund-Möja 2024 2026
Stockholm Mellersta, Möja-Dalarö 2024 2026
Stockholm Södra, Dalarö-Trosa 2024 2026
Ostkusten, Trosa- Västervik 2023 2025
Kalmarsund, Västervik-Bergkvara 2023 2027
Hanöbukten, Bergkvara-Simrishamn 2022 2026
Västkusten Norra, Svinesund-Måseskär 2023 2025
Västkusten Södra, Måseskär-Kullen 2023 2025
Sydkusten, Kullen-Simrishamn 2021 2026
Vänern 2022 2026
Mälaren - Hjälmaren 2024 2028
Trollhätte kanal och Dalslands kanal 2020 -
Göta Kanal, Mem – Mariestad 2022 -

Indelning

Klicka här för att se kartindelningen i större format.

Varje år tillkommer ny information i sjökorten. Om det var tio år sedan du köpte dina sjökort saknar du ungefär 15 000 nya uppgifter. 

Karta

Senast uppdaterad 2022-06-16