Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

The Baltic Sea Bathymetry Database

Under Östersjöns yta finns både enorma bergskedjor och avgrundsdjupa klyftor som nu går att utforska på ett enkelt sätt. The Baltic Sea Bathymetry Database (BSBD), som utvecklats av Sjöfartsverket i samarbete med övriga Östersjöländer samlar, visualiserar och tillhandahåller djupdata för hela Östersjön.

Baltic Sea Bathymetry Database

Sjömätning är något som varje land sköter på egen hand, främst för att producera sjökort. Men många tillämpningsområden spänner över nationsgränserna och kräver en detaljnivå som inte finns i de konventionella sjökorten.

Det finns stor efterfrågan på digital djupdata som underlag för maritim forskning, vid etablering av vindkraftverk till havs samt vid kabel- och rördragning på havsbotten. The Baltic Sea Bathymetry Database ger en sammanställd bild av bottentopografin över nationsgränserna och kommer att förse forskare och intressenter inom havsmiljöområdet med kunskap om hela Östersjön.

Djupdatamodellen som nu lanseras är mer än tio gånger tätare än den som visas i Google Maps. Arbetet med förbättring av modellen kommer att fortsätta vartefter nya data blir tillgängliga.

The Baltic Sea Bathymetry Database har utvecklats som en del av det TEN-T-finansierade EU-projektet MONALISA, inom ramen för Baltic Sea Hydrographic Commission och med det svenska Sjöfartsverket som projektledare. Utvecklingen av databasen har också fått stöd från den svenska regeringen.

Webbadress: http://data.bshc.pro

För mer information, nyheter och synpunkter:

data@bshc.pro

Senast uppdaterad 2023-10-11