Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

The Baltic Sea Bathymetry Database

Under Östersjöns yta finns både enorma bergskedjor och avgrundsdjupa klyftor som nu går att utforska på ett enkelt sätt. The Baltic Sea Bathymetry Database (BSBD), som utvecklats av Sjöfartsverket i samarbete med övriga Östersjöländer samlar, visualiserar och tillhandahåller djupdata för hela Östersjön.

Baltic Sea Bathymetry Database

Sjömätning är något som varje land sköter på egen hand, främst för att producera sjökort. Men många tillämpningsområden spänner över nationsgränserna och kräver en detaljnivå som inte finns i de konventionella sjökorten.

Det finns stor efterfrågan på digital djupdata som underlag för maritim forskning, vid etablering av vindkraftverk till havs samt vid kabel- och rördragning på havsbotten. The Baltic Sea Bathymetry Database ger en sammanställd bild av bottentopografin över nationsgränserna för att förse forskare och intressenter inom havsmiljöområdet med kunskap om hela Östersjön.

Djupdatamodellen skapades med 500m upplösning för visning, nedladdning och så kallade OGC-tjänster.

Databasens portal har numera pensionerats, men data går fortfarande att ladda ner i sin helhet i 500m upplösning samt ett nyare dataset med 250m upplösning. Det finns också en enklare visningstjänst och tillgång till en WMTS-tjänst för användning i GIS system.

Senast uppdaterad 2023-10-11