Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjötrafiktjänster

Här finner du information om våra nautiska kommunikationstjänster 24/7 riktade till den aktiva sjötrafiken. Tjänsterna omfattar Vessel Traffic Service (VTS), varnings- och rapporterings- tjänster hos Sweden Traffic samt myndighetsövervakning av vissa havsområden. Tjänsterna utgör ett nautisk beslutsstöd ombord i anlöpande fartyg.

Vessel Traffic Service (VTS)

VTS betyder Vessel Traffic Service och är våra centraler som ger bland annat trafikinformation och service till sjötrafiken i hårt trafikerade eller miljökänsliga områden.

Kontaktuppgifter för våra trafikcentraler

Sweden Traffic

Sweden Traffic har hand om varnings- och rapporterings- tjänster samt myndighetsövervakning av vissa havsområden. Tjänsten utgör ett nautisk beslutsstöd ombord i anlöpande fartyg. Vi tar hand om rapporter gällande faror och fel och utför navigationsvarningar

Kontaktuppgifer för Sweden Traffic

Senast uppdaterad 2021-04-12