Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjömärken

Säkerhetsanordningar får inte inrättas, ändras, flyttas eller dras in utan tillstånd. Frågor om tillstånd prövas av Transportstyrelsen efter samråd med Sjöfartsverket.

Syftet med Transportstyrelsens tillståndshantering är att värna om sjösäkerheten genom att bl.a. säkerställa att sjökort och verklighet överensstämmer, vilket innebär att sjösäkerhetsanordningar ska vara rätt positionerad i förhållande till förekommande farleder, grund, vrak och andra hinder.

Ett utfärdat tillstånd från Transportstyrelsen innebär normalt att sjöfarare informeras genom en så kallad Ufs-notis (Underrättelser för sjöfarande) och att sjökort uppdateras av Sjöfartsverket med relevant information.

Länk till formulär för ansökan om tillstånd finner du på länken nedan.

Senast uppdaterad 2023-09-28