Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Flytande sjömärken

Flytande sjömärken används för att utmärka sidobegränsningen av farleder, naturliga och andra hinder såsom friliggande grund och vrak, andra områden eller förhållanden av betydelse för navigeringen samt nya hinder. Flytande sjömärken är bojar och prickar.

Flytande sjömärken används för att utmärka sidobegränsningen av farleder, naturliga och andra hinder såsom friliggande grund och vrak, andra områden eller förhållanden av betydelse för navigeringen samt nya hinder. Flytande sjömärken är bojar och prickar.

 

Exempel på sjömärken
Flytande sjömärken karaktäriseras av en eller fler av följande faktorer: färg, form och topptecken samt ljusets färg och karaktär.

Lateral (sido) utmärkning

Lateralmärken utsättes efter utmärkningens huvudriktning. Denna följer i princip den svenska kusten från Strömstad till Haparanda och i övrigt från sjön in mot hamnarna.

Lateralmärken kännetecknas av:

  Babordsmärke Styrbordsmärke
Färg: Röd Grön
Form: Cylindrisk boj (plattboj) isboj eller prick Konisk boj (spetsboj) isboj eller prick
Topptecken (om påsatt):  En röd cylinder En grön kon med spetsen uppåt
Ljus (om påsatt):  Rött av valfri karaktär Grönt av valfri karaktär
Reflex: Röd i övre delen av märket Grön i övre delen av märket

Kardinal (väderstrecks) utmärkning

Kardinalmärke namnges efter den kvadrant (nord, ost, syd eller väst) i vilken det är placerat i bäring från grundet eller hindret. Märket ska passeras i samma väderstreck som namnet anger.

Ett kardinalmärke kan utmärka en farledsförgrening.

Kardinalmärken kännetecknas av:

  Nord Ost Syd Väst
Färg: Svart över gul Svart med gult band Gult över svart Gult med svart band
Topptecken (2 svarta koner): Spetsarna uppåt Bas mot bas Spetsarna nedåt Spets mot spets
Ljus (Vitt): VQ eller Q VQ(3) 5s
Q(3) 10s
VQ(6) LFl 10s
Q(6) LFl 15s
VQ(9) 10s
Q(9) 15s
Reflex: En blå på det svarta fältet och en gul på det gula fältet Två blå på det övre svarta fältet En gul på det gula fältet och en blå på det svarta fältet Två gula på det övre gula fältet

Formen är alltid pelarboj, isboj (utan topptecken) eller prick.

Punktmärken

Punktmärke är förankrat på hinder av begränsad omfattning kring vilket det finns fritt vatten.

Punktmärken kännetecknas av:

Färg: Svarta och röda horisontella fält
Form: Pelarboj, isboj eller prick
Topptecken: Två svarta klot
Ljus: Vitt, Fl(2) 5s, Fl(2) 10s
Reflex: En blå på det övre svarta fältet och en röd på det övre röda fältet

Mittledsmärken

Mittledsmärke visar att det finns fritt vatten på alla sidor runt märket och används som mittmarkering i en farled för att utmärka en angöring m.m.

Mittledsmärken kännetecknas av:

Färg: Röda och vita fält
Form: Pelarboj, isboj eller prick
Topptecken: Ett rött klot
Ljus: Vitt, Iso, Oc, LFl 10s
Reflex: Minst en av vardera röd och vit på den övre delen av märket anordnade vertikalt eller horisontellt

Specialmärken

Specialmärke är i första hand inte avsett för navigering utan anger t.ex. kabel, mätinstrument eller gräns för område.

Specialmärken kännetecknas av:

Färg: Gul
Form: Valfri
Topptecken: Gult X (kryss)
Ljus: Gult, dock ej samma karaktär som för kardinal, punkt- och mittledsmärken
Reflex: Gult reflekterande topptecken eller en gul på övre delen av märket

Andra specialmärken kan förekomma.

Nya hinder

Nya farliga hinder såsom vrak och sandbankar märks snarast ut med den speciella blå-gula "vrakbojen" (Emergency Wreck Marking Buoy, EWMB) och/eller med gängse lateral-, kardinal- eller punkt-märken.

Vid behov kan minst en av de utlagda bojarna eller prickarna dubbleras med ett märke med identisk typ och karaktär. Denna utmärkning ligger kvar tills hindret gjorts tillräckligt känt genom Ufs (NtM) samt eventuell permanent utmärkning etablerats.

Vrakbojen är blå och gul i 4 - 8 vertikala fält. Ljuset består av omväxlande blått och gult sken: Al Bu Y 3s. Bojen kan vara försedd med Racon som visar morsebokstav D och/eller en AIS-transponder.

Om bojen är försedd med ett topptecken skall detta vara ett gult stående kors.

Vrakboj

Senast uppdaterad 2023-09-28