Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Användarguide ViVa-appen

ViVa finns idag som app för iOS och Android. Du hittar ViVa-applikationen där övriga appar finns för iOS och Android. Sök på "ViVa" så dyker appen upp.

Appen öppnas som default i en kartvy, men uppe i vänster hörn finns  möjlighet att välja stationer från en lista. Vid val av station i listan öppnas en stationsvy som innehåller alla mätningar som genomförs just på den stationen. Man kan även lägga upp sina favoriter, "Sparade stationer", för en snabbare översikt. 

Kartvy

I appens kartvy öppnas som standard en presentation av medelvind (vindhastighet och riktning). Genom att öppna ”Medelvind (m/s)” som visas i nedre delen av appens fönster finns möjlighet att välja ett temporärt alternativ (byvind, vattenstånd, vattentemperatur), se nummer fem (5) i bilden nedan. Väljer man t.ex. vattenstånd så presenteras alla stationer på kartan där vattenståndsmätningar genomförs tillsammans med ett värde.

Stationsvy

I kartan kan man klicka på stationerna och då öppnas en stationsvy, i den kan man se alla mätningar som finns tillgängliga för just den stationen. Genom att klicka på en av "parameterrutorna" i stationsvyn visas historikdata för just den parametern på den valda stationen, se exempel i figur 2. 

Bild
Figur 1: till vänster visas kartvyn. Första bilden från vänster visar kartvyn. Här kan man välja meny uppe till vänster, markerat som nummer ett (1) i bilden. Nummer två (2) är position. Nummer tre (3) här kan man välja vilket referenssystem som ska användas för vattenstånd samt om man vill se SMHIs sjöväderprognos och varningar till havs i kartan. Nummer 4 är uppdateringsknapp för att få in nya värden på observationerna i kartan.I mitten visas stationsvyn och längst till höger visas olika menyalternativ.
Figur 2: Visning av historik, i detta exempel visas medelvind. Man kan få upp diagem över både vindhastighet (orange linje) samt riktning (blå linje). Skalan för hastighet visas till vänster och skalan för vindriktning visas till höger.
Figur 2: Visning av historik, i detta exempel visas medelvind. Man kan få upp diagem över både vindhastighet (orange linje) samt riktning (blå linje). Skalan för hastighet visas till vänster och skalan för vindriktning visas till höger.

Senast uppdaterad 2023-09-28