Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Salthalt

Salthalten mäts på ett fåtal stationer i Viva. Mätningarna görs generellt vid ytan och vid botten och redovisas i promille (‰)

Senast uppdaterad 2021-02-22