Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Vind

Vinden i ViVa mäts i meter per sekund (m/s) och uppdateras generellt var 30:e sekund, men undantag finns. I kartan presenteras vinden med en "vindflagga", där det längre strecket pekar åt det håll vinden blåser och de kortare strecken/trianglarna visar vindhastigheten. Halvstreck = 2,5 m/s, helstreck = 5, fylld trekant = 25 m/s. När flera streck står vid sidan av varandra, skall du summera hastigheterna, t.ex. motsvarar två hela streck 10 m/s.

Figur 1. Exempel på vindflaggor vid västlig vind.
Figur 1. Exempel på vindflaggor vid västlig vind (det blåser från väst mot ost).
Figur 2. Visning av vind i ViVa stationsvy. Orangea pilen visar riktningen, pilen pekar åt det håll som det blåser. Riktningen står även i Versaler och i grader, i exemplet ovan blåser nordostlig vind (dvs det blåser från nordost).
Figur 2. Visning av vind i ViVa stationsvy. Orangea pilen visar riktningen, pilen pekar åt det håll som det blåser. Vindriktningen står även i versaler och i grader, i exemplet ovan blåser nordostlig vind (dvs det blåser från nordost).

I ViVa stationsvy visas vindriktning både grafiskt och med versaler.  N = nordlig, S = sydlig, O = ostlig, V = västlig, NO = nordostlig, NV = nordvästlig, SO = sydostlig, respektive SV = sydvästlig. På varje station redovisas även vindriktningen med siffror i grader (°). Se figur 2. 

Notera att vindrikningen är vart ifrån det blåser, vid t.ex. nordlig vind kommer vinden från nord och blåser således mot syd. 

 

Medelvind baseras på medelvärdet av data under en tidsperiod av 10 minuter. Byvind baseras på maxvärdet av data under en tidsperiod av 10 minuter.

Senast uppdaterad 2021-02-22