Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Aktuella restriktioner

Under vintertid finns här gällande och aviserade trafikrestriktioner, isbrytarnas verksamhetsområde och annan viktig information för vintersjöfarten.

Isbrytaren Atle assisterar ett fartyg genom isen.
Isbrytaren Atle är en av de fem statsisbrytarna..

Senaste uppdatering

Sidan uppdaterades 30 maj 2024 kl. 13:51 LT

Gällande och aviserade trafikrestriktioner

Med trafikrestriktioner vill man öka säkerheten och trafikens smidighet vintertid. Endast fartyg som uppfyller villkoren i trafikrestriktionerna erhåller isbrytarassistans.

Gällande och aviserade restriktioner för svenska hamnar

Ytterligare trafikupplysningar

Isbrytarnas aktiviteter

Ale: Förtöjd i Åmål
Atle: På varv i Landskrona
Frej: Förtöjd i Luleå
Oden: Förtöjd Helsingborg
Ymer: Förtöjd Luleå

Baltica: Farledsarbete
Scandica
: Farledsarbete

Rapportering

Rapporteringsinstruktioner för fartyg på väg till hamnar med gällande trafikrestriktioner.

Baltic Icebreaking Management

Aktuell information om isbrytningsverksamheten i Sverige, Finland och Estland, iskarta, isbrytaraktiviteter, dirigeringsvägar, etc.

https://baltice.org/

Israpport och iskarta

Israpport: SMHI Istjänst israpport
Aktuell iskarta (SMHI): Länk till iskarta

Regelverk och handledning för vintersjöfart

I broschyren Vintersjöfart 2023-2024 samlas regelverk, handledning och kontaktuppgifter för vintersjöfarten till och från Sverige.

Vintersjöfart 2023-2024 (PDF, svenska)

Winter navigation 2023-2024 (PDF, engelska)

Dispenser

Dispenser kan beviljas om det finns ledig isbrytarkapacitet eller om is- och väderprognoserna är gynnsamma (tillfälligt lindrigt isläge), se publikationen Vintersjöfart kap. 2.3 för mer information.

Dispensansökan görs genom att mejla ifylld ansökningsblankett till opc@sjofartsverket.se, tidigast 10 dagar innan ankomst.

Felaktigt, eller ofullständigt ifylld ansökningsblankett behandlas inte, utan returneras till avsändaren.

Dispensansökningsblankett

Kontaktinformation

Isbrytarledningen nås på telefon 0771-63 25 25. Vid brådskande ärenden utanför kontorstid nås bereskapshavande på samma telefonnummer. 

Epost: opc@sjofartsverket.se

Senast uppdaterad 2024-01-11