Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Kompletterande samråd i Projekt Landsortsfarleden

Nyhet 2024-01-11

Sjöfartsverket genomför nu ett kompletterande samråd i Projekt Landsortsfarleden. Syftet är att informera om projektet och de mindre justeringar som skett sedan avgränsningssamrådet 2018 samt att inhämta ny information och kunskap från berörda.

Regeringen fattade i april 2023 beslut om tillåtlighet. Sjöfartsverket förbereder nu ingivandet av ansökan till mark- och miljödomstolen för de fysiska åtgärder som projektet omfattar. Med anledning av den tid som förflutit sedan det avgränsningssamråd som hölls 2018, samt mindre justeringar av planerad verksamhet, genomför Sjöfartsverket nu ett kompletterande samråd.

De synpunkter som inkom vid avgränsningssamrådet 2018 kommer att beaktas vid utformning av ansökan och även lämnas in till mark- och miljödomstolen som del av samrådsredogörelsen. Eventuella ytterligare synpunkter med anledning av denna komplettering mottas skriftligen senast den 15 februari 2024.

Synpunkter skickas med e-post till projekt.landsortsfarleden@sjofartsverket.se eller per brev till:

  • Sjöfartsverket, Östra Promenaden 7, 601 78 Norrköping.

Ange ärendenummer: 23-06484 i ärenderaden på mejlet eller på kuvertet.