Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Omfattande förändringar av utmärkning av farleder i Mälaren

Sjöfartsverket arbetar just nu med att förbättra tillgängligheten och säkerheten i Mälaren för både fritidsbåtar och handelsfartyg. Sedan förra fritidsbåtsäsongen har en stor del av utmärkningen i Mälaren förändrats, byggts om och fått nytt utseende. Det är viktigt att du håller dina sjökortsprodukter uppdaterade.

Blå himmel, familj, båt

Så håller du dig uppdaterad

För Mälarens del har det skett stora förändringar främst längs farleden Södertälje-Västerås-Köping.

Via Ufs

Du kan rätta upp ditt sjökort med hjälp av Underrättelser för sjöfarande (Ufs) via ufs.sjofartsverket.se. Välj Gällande sjökortseditioner i vänstermarginalen för att hitta det sjökort som ska rättas.

Via officiella sjökort

Du kan också köpa de tryckta officiella sjökorten som är uppdaterade med den nya utmärkningen. Under våren 2023 har Sjöfartsverket publicerat nya utgåvor av sjökorten 111, 1131 samt 1133 som täcker olika delar av Mälaren. De tre korten kommer även i ännu en ny utgåva i september 2023. I juni 2023 publiceras en ny utgåva av sjökort 113 som täcker västra Mälaren.

Via digitala sjökort

Sjöfartsverket publicerar dagligen ändringar i underlagen för elektroniska sjökort. Hur snabbt ändringarna blir tillgängliga i plottrar och appar varierar mellan olika tillverkare och leverantörer. Du som använder digitalt sjökort bör kontrollera att det är uppdaterat. Hör efter med din tillverkare/leverantör.

Utgivning av nya sjökort för Mälaren

I mars 2024 kommer nästa utgåva av båtsportkortet, det vill säga ett anpassat sjökort i mindre format för fritidsbåtar, över Mälaren. Båtsportkortet kommer att innehålla inte bara den nya utprickningen utan även nya djupkurvor.

Senast uppdaterad 2024-04-17