Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverkets ansökan Mark- och miljödomstolen 2015

Här hittar du handlingar som rör Sjöfartsverkets tillståndsansökan till Mark-och miljödomstolen.

Samhällsekonomisk bedömning

Fastighetsutredning

Denna bilaga, diarienummer 15-01494-67, innehåller personuppgifter och publiceras därför inte. Bilagan kan dock begäras ut genom att kontakta Sjöfartsverket. Juridisk prövning görs innan utlämnandet.

Sammanfattning relevanta domar och beslut

Kapacitetsutvidgning för råvarutransporter till och från Norrbotten via Luleå Hamn - Åtgärdsvalsstudier

Bedömning av skada på allmänt fiskeintresse

Film 1: Grumlingsspridning vid botten

Film 2: Grumlingsspridning vid ytan

Senast uppdaterad 2023-11-03