Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Dokument

Här samlar vi dokument som rör Skandiaporten.

Tilståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning lämnas till Mark-och miljödomstolen
Tilståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning lämnas till Mark-och miljödomstolen i Vänersborg den 22 december 2020.. Från vänster projektledarna Patrik Benrick, Sjöfartsverket och Jan Andersson, Göteborgs Hamn. Vidare Kristina Bernstén, delprojektledare miljö, Göteborgs hamn samt Maria Paijkull, Sjöfartsverkets juridiska ombud. Foto: Göteborgs Hamn AB.

Nedanstående handlingar bifogades i tillståndsansökan till Mark-och miljödomstolen den 22 december 2020:

F1 Karta berör fastigheter
F2 Utdrag ur fastighetsregistret

Bilaga F innehåller personuppgifter och publiceras därför inte. Bilagan kan dock begäras ut genom att kontakta Sjöfartsverket i Norrköping. Juridisk prövning görs innan utlämnandet.

Senast uppdaterad 2022-10-04