Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Hur påverkas båttrafik och närboende

Projekt Skandiaporten innebär en fördjupning av befintlig farled. Under arbetet räknar Sjöfartsverket med att flera muddringsfartyg är igång samtidigt med verksamhet dygnet runt men att detta inte kommer att innebära några större inskränkningar för fritidsbåtar i området.

Hur påverkas båttrafik och närboende

Projekt Skandiaporten innebär en fördjupning av befintlig farled. Under arbetet  räknar Sjöfartsverket med att flera muddringsfartyg är igång samtidigt med verksamhet dygnet runt men att detta inte kommer att innebära några större inskränkningar för fritidsbåtar i området. Muddring på ytor där större fartyg passerar, så som gods- och färjetrafik, kommer att planeras och utföras med ambition att påverka trafiken så lite som möjligt.

Undervattensberg i och strax utanför befintlig farled kommer att behöva sprängas bort. Alla sprängningar kommer att vara noggrant planerade så att de utförs på ett säkert sätt samtidigt som inskränkningar på farledstrafiken minimeras.

Muddringsarbetet kommer främst att utföras i perioden augusti till maj. Genom att inte arbeta under sommaren minskas risken för påverkan på både naturliv och fritidsbåtstrafiken. När arbete pågår är det  viktigt att alltid se till att hålla tillräckligt avstånd till mudderverk, pråmar och andra arbetsfartyg.

Muddringsarbetena är planerade att pågå under ca 2 års tid, med start efter sommaren 2026. Just nu pågår planering av produktion och mer information om eventuell påverkan på båttrafiken kommer tas fram inför att arbetet drar igång.

Senast uppdaterad 2023-12-08