Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Aktuella avlysningar

Här finner du aktuella avlysningar för sjöfarten.

Trafikverkets projekt Södertälje sluss och kanal  är återigen i produktionsfas som innefattar arbete med kanalspont, krönbalk, muddring och byggnation av ny sluss. Arbetena i kanalen är enligt miljödom begränsade till att utföras dagtid.

Beslut om avlysning

Sjöfartsverket beslutar att den allmänna farleden 901 i delar av Södertälje kanal och sluss avlyses för fartyg överstigande en längd av 70 meter, bredd 14 meter eller med ett djupgående överstigande 4,5 meter.

Beslutet gäller från den 1 april 2022 och tillsvidare, dock längst till den 31 december 2023.

Avlysningen är partiell och gäller i omfattning och under tider enligt följande.

Tider

Helgfri vardag mellan kl. 11:00 och 19:00.

Område

Området begränsas av Igelstaviken i söder och Mälarhamnen i norr. 

Undantag

Undantag från beslutet kan ges av chefen för lotsområde Södertälje.

Sjöfartsverkets bedömning

Alla former av avlysning kommer att innebära en viss påverkan på sjötrafiken. Sjöfartsverket bedömer avlysningen som nödvändig för att kunna slutföra det pågående kapacitetshöjande arbetet i Södertälje kanal och sluss på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt.

Har du frågor angående avlysningar i Södertälje kanal och sluss?

Kontakta Mats Jäderland, infrastruktursamordnare på Sjöfartsverket:
mats.jaderland@sjofartsverket.se
010-478 63 37 (vardagar 08:00-16:00)

Senast uppdaterad 2023-05-10