Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Simulering en mycket viktig pusselbit

Nyhet 2022-06-20

Simuleringen är en mycket viktig pusselbit i designen av farleden till Umeå. Designen ligger till grund för en effektivare, säkrare och kapacitetshöjande farled.

Mikael Isaksson, VD Umeå Hamn, i samspråk med Bertil Skoog, nautiskt ansvarig för farledsdragningarna.
Mikael Isaksson, VD Umeå Hamn, i samspråk med Bertil Skoog, nautiskt ansvarig för farledsdragningarna. Foto: Agne Hörnestig

Den första Umeåsimuleringen genomfördes 2018. Nu till sommaren hoppas man ha en slutgiltig farledsdesign klar.

Den kommer utgöra underlag för ansökan och miljökonsekvensbeskrivning, MKB, som ska skickas in till Mark- och miljödomstolen för prövning och dom med villkor. 

Prövning av Mark- och miljödomstolen

- I Umeå planeras för kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder med ny utmärkning och därför måste detta hanteras av domstolen. Om vår åtgärd bara avsett underhåll hade vi inte behövt gå till domstolen, förklarar Melica Cliffoord, Sjöfartsverkets projektledare i Umeå.

En omfattande juridisk process väntar. Samråd kommer att genomföras med parter som på olika sätt berörs av åtgärden. Tillståndsansökan, som innefattar synpunkter från samråden, beräknas sedan lämnas in till Mark- och miljödomstolen i Umeå under december månad 2023. Därefter väntar en omfattande remissrunda till myndigheter och parter.

-Förhoppningsvis ger domstolen oss tillstånd 2024/2025 för planerade arbeten. Och i den bästa av världar kan vi genomföra muddringen under 2025. Muddringen ska kunna bli klar under en säsong, fortsätter Melica Cliffoord.

 

Fr raden fr vänster: Mattias Lövgren, lots, Patrik Rudolfsson och Niklas Nordgren, lots. Stående Mikael Isaksson, vd Umeå Hamn AB.
Främre raden från vänster: Mattias Lövgren, lots, Patrik Rudolfsson, hamnkapten och Niklas Nordgren, lots. Stående Mikael Isaksson, VD Umeå Hamn AB. Foto: Agne Hörnestig
Visionsbild för framtidens Umeå Hamn.
Visionsbild för framtidens Umeå Hamn. Illustration: Umeå Hamn

Muddringsarbetet omfattar två farleder till Umeå,  samt hamnbassängen. Totalt rör det sig om cirka 900 000 kubikmeter, varav cirka 400 000 avser farlederna.

I dag är det maximala djupgåendet cirka 10.20 meter i hamnen. Efter muddring blir det cirka 11.0 meter i farled och hamn.

Fartygslängd och bredd: I dag 215 x 32 meter maximalt. Efter muddring cirka 245 x 35 meter.

Mörkerrestriktionerna upphör efter uppdatering av säkerhetsutmärkning.

Trafiken kan pågå dygnet runt, året runt. Projektets hållbarhet är 50 år.