Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

EMSWe

European Maritime Single Window evironment (EMSWe) är en ny EU-förordning som trädde i kraft 2019 och ska tillämpas från 15 augusti 2025. Den ska göra det smidigt för rederier och skeppsmäklare att rapportera och möjliggör en högre grad av automatisering.

Ett fönster med marint tema

Maritime Single Window (MSW) innebär att de obligatoriska rapporter som krävs till olika myndigheter vid ankomst till en svensk hamn skickas digitalt till en enda adress. Det infördes i Sverige 2015 och har underlättat arbetet på myndigheterna. När EU skrev direktivet för MSW var idén att rapporteringen skulle ske på samma sätt i samtliga länder. Men länderna fick stor frihet att skapa nationella lösningar. Nationella och lokala bestämmelser gjorde dessutom att resultaten var skiljde sig mellan nationella MSW och ett gemensamt europeiskt MSW.

Med den nya förordningen för European Maritime Single Window environment (EMSWe) åtgärdar EU det som blev mindre bra för rapportörerna i den ursprungliga lösningen. Dessutom justeras delar på den mottagande sidan också. Tanken är att minska dubbelrapportering i så stor utsträckning som möjligt. Ett exempel är att även aktörer i ankomsthamnen ska kunna få ta del av den rapporterade informationen om redaren vill det.

I Sverige är Sjöfartsverket utsett att vara kontaktpunkten för EMSWe. Per Setterberg, projektledare, beskriver tidsplanen för införandet övergripande.

- I augusti 2025 ska lösningen vara införd. Utifrån det har EU satt några nyckeldatum på vägen. Det första är i augusti i år då bland annat den datamängd som följer av svenska regler och svensk lagstiftning ska bestämmas. Sjöfartsverket har en tät dialog med Sveriges hamnar för att se till att dessa rapporteringskrav kommer med. Under 2022 och 2023 kommer systemlösningar hos oss och andra myndigheter att skapas och testas. Under 2024 kommer hela kedjan från rapportörer till myndigheter testas och justeras.

Mikael Renz från Sjöfartsverket samordnar arbetet med andra aktörer.

- Vi skapar samordningsforum med hamnar, redare, skeppsmäklare, lastägare, med flera. Och vi har en stor samordning mellan EU-länderna där olika aspekter kring till exempel lagar, processer och datastandarder behandlas. Samtidigt gör EU detta i linje med de regler och standarder som IMO, FNs globala sjöfartsorganisation, har utarbetat. Det syftar till att de som rapporterar i EMSWe i framtiden kommer att kunna använda en liknande, om än inte helt exakt lösning, när de rapporterar elektroniskt på andra ställen i världen.

Senast uppdaterad 2021-07-01