Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

EMSWe enkelt förklarat

Alla fartyg måste rapportera en hel massa information till flera myndigheter i Sverige innan de anländer, bland annat ankomsttid, last, personer ombord, avfall och eventuellt farligt gods.

Idag kan det göras manuellt eller via Excel-filer till Sjöfartsverket. Utöver detta behöver fartygen också skicka informationen till hamnarna de ska till.

Idag - olika format per land; Med EMSWe - ett gemensamt format
Idag – olika format för myndighetsrapportering i varje land
Idag - olika format till stat och hamnar; Med EMSWe - ett gemensamt format
Idag – olika rapporter till stat och hamn, och olika i varje hamn

Rapporteringslösningarna skiljer sig mellan alla länder i hela världen och också mellan alla hamnar. Eftersom allt är olika är det väldigt svårt att automatisera rapporteringen.

I och med en ny lagstiftning från EU kommer fartygen att kunna skicka informationen på samma digitala sätt i alla  länder och hamnar inom EU. Vad som också är nytt är att informationen till hamnarna ska skickas med myndighetsrapporteringen.

Sjöfartsverket projektleder införandet av den nya lösningen i Sverige i samarbete med Tullen, Kustbevakningen, Transportstyrelsen och andra svenska intressenter som hamnar, skeppsmäklare och rederier.

Senast uppdaterad 2023-09-28