Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Tillgång till anlöpsinformation

Anlöpsinformation är information om aktörer och deras planer vid ankomster och avgångar till och från svenska hamnar.

Sjöfartsverket följer de lagar, föreskrifter och rekommendationer som ges av internationella organisationer och Sveriges riksdag.

Ett exempel på information som delas är Lotsinformation; samtliga pågående och planerade lotsningar är publika och tillgängliga på en webbsida

Sjöfartsverket arbetar med att ta fram en lösning som gör att lotsinformationen enkelt kan överföras elektroniskt till andra användares system. Sjöfartsverket arbetar också med en lösning där information som kräver behörighet kan delas mellan system.

När EU-lagstiftningen kring Single window, EMSWe, har implementerats 2025, kommer mer data bli tillgänglig både publikt och för aktörerna som är involverade i det enskilda anlöpet. Viss data har redan bestämts, nämligen ankomst och avgångstiderna, som kommer göras tillgängliga på en webbsida och genom ett REST-gränssnitt via HTTPS.

  Dataelement

Vessel Identification


Ship IMO number

Ship name

Voyage Information

Port of call, coded

Date and time of arrival – estimated

Date and time of departure – estimated

Arrival Notification details

Date and time of arrival – actual

Departure Notification details

Date and time of departure – actual

Status of the vessel

Status (with values: Expected Arrival, Arrived, Departed, Cancelled)

Enligt EMSWe-lagstiftningen ska deklaranter som till exempel kaptener och agenter även ha teknisk möjlighet att skicka en del data till de som tillhandahåller tjänster i ankomsthamnen. Omfattningen bestäms på nationell nivå, men Sverige har ännu inte bestämt vilken data som ska ingå eller vilken teknisk lösning som ska användas.

Senast uppdaterad 2023-09-28