Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Melica, miljöspecialist

Melica Cliffoord, miljöspecialist på Sjöfartsverkets miljö- och hållbarhetsenhet, stöttar i sin vardag verksamheten i alla typer av miljöfrågor och är involverad i de stora farledsprojekten som spänner över flera år. Där är hon med i hela tillstånds- och prövningsprocessen och hjälper till med kontrollprogram och myndighetskontakter. Landsort, Strömstad, Hargshamn och Mälaren är några av de stora projekt som Melica varit involverad i sedan hon började jobba på Sjöfartsverket 2019.

Melica sitter vid vatten och tittar in i kameran.

- Vi har stor potential att göra något bra med vårt arbete med farleder och öka möjligheterna till överflyttning av godstransporter från väg till sjö. Att detta är önskvärt framgår bland annat i den nationella godstransportstrategin som är framtagen av regeringen. Det är också en utmaning att utveckla farlederna på ett ansvarfullt sätt, det är många aspekter som ska vägas in. Men det är väldigt inspirerande att arbeta med och det känns kul att vara i en framtidsbransch, säger Melica.

Arbetet med farleder är mångfasetterat. Hänsyn ska tas till olika växt- och djurarter, att göra så lite miljöpåverkan som möjligt när det gäller val av metod och teknik i arbetet, rörande hur exempelvis muddermassor eller förorenade sediment hanteras.

I huvudsak arbetar Melica från kontoret i Norrköping. En stor del av det dagliga arbetet innebär att läsa eller skriva olika typer av handlingar. Men bland det roligaste är att få vara med under genomförandet, när det händer.

- Att få vara ute och besöka platser och träffa människor är det bästa med jobbet och ingen dag är den andra lik. Det är en utmaning att hitta lösningar på svåra och komplexa problem. Vad som är roligt är också att man alltid arbetar i team som strävar mot samma mål och att man i det får lära sig så otroligt mycket av alla sina kompetenta kollegor.

Omtanke om både medmänniskor och framtida generationer ligger till grund för Melicas intresse och driv i miljöfrågorna.

- Det handlar om att planera för ett hållbart samhälle på sikt. Jag tycker att det är roligt att arbeta med miljöfrågor för att det är ett område med stora utmaningar där det hela tiden går framåt. Medvetenheten i samhället ökar och jag upplever att det är mer medvind och en större förståelse för frågorna idag än när jag började i branschen, berättar Melica. Sjöfarten har Melica haft siktet inställt på under en längre tid.

- Det är en annorlunda verksamhet och det finns inte så många miljöspecialister med den här kompetensen. Jag känner att jag har hittat hem!

Text: Maria W Kjellgren
Foto: Agne Hörnestig

Publicerad i Sjörapporten 2/2021

Senast uppdaterad 2023-09-28