Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Alla fem isbrytare i tjänst

Nyhet 2024-01-05
Bild på isbrytarna som ligger inne i hamn en kall dag

Efter en rekordtidig start på vintern är nu samtliga av Sjöfartsverkets fem isbrytare i full drift. Hela Bottenviken är istäckt och även Vänern börjar frysa på.

Sjöfartsverkets isbrytning är en nödvändighet för att Sverige ska fungera året om. Utan isbrytning riskerar vissa hamnar i Norrland att behöva stänga i upp till 130 dagar om året.

Årets isbrytarsäsong startade rekordtidigt och de första assistanserna skedde redan den 2 december. Även om det var en mildare period innan jul har isen nu brett ut sig och Bottniska viken är nu istäckt ned till Örnsköldsvik, vilket innebär att alla fem statsisbrytare nu är aktiva för att kunna assistera handelssjöfarten.

– Efter den tidiga starten av isbrytning denna säsong har isen succesivt vuxit till sig i och nu är hela Bottenviken istäckt, säger Annika Hjelmsten, driftoperatör på isbrytarledningen vid Sjöfartsverket.  

Isbrytare som far

Säsongens första isbrytarassistans genomfördes in till hamnen i Kalix av isbrytaren Ale redan den 2 december. Hittills denna säsong har Sjöfartsverkets isbrytare assisterat 113 fartyg, vilket jämfört med tidigare säsonger är en hög siffra jämfört med tidigare år.

– Isläget har även förvärrats i Vänern där vi räknar påbörja statsisbrytning inom de närmaste dagarna. Isbrytarna är en förutsättning för att leveranserna når fram och för att industrin i synnerhet och samhället i allmänhet inte står still, säger Annika Hjelmsten, driftoperatör på Isbrytarledningen vid Sjöfartsverket.

Sjöfartsverkets minsta isbrytare Ale lämnar nu Bottenviken och beger sig mot Trollhättekanal för att slussas in till Vänern där isen nu börjar växa till sig så pass att isbrytning är en förutsättning för sjötrafik.

Statsisbrytarna är av stor betydelse för att sjöfarten till och från Sverige ska kunna fungera året om. Normalt pågår isbrytningssäsongen från december till slutet av maj.

Sjöfartsverkets isbrytare

Sjöfartsverket ser till att alla svenska hamnar kan ha öppet året runt genom att bryta is till havs, assistera, dirigera, leda och bogsera fartyg som har problem att komma fram. Sjöfartsverket har fem egna isbrytare: Ale, Atle, Frej, Oden och Ymer. 

Till och från hamnarna i Bottenviken fraktas närmare tio miljoner ton varor per vinter vilket motsvarar ungefär en miljon lastbilar.

Om Sjöfartsverket

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till nästan tre miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1400. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Rekommenderad läsning

Frej ut på isbrytning

Isbrytning

Vi ser till att alla svenska hamnar kan ha öppet året runt.

Driften av isbrytare