Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Alternativ Nord förordas vid nya samrådet i Trollhättan

Nyhet 2023-09-11
Bild på trollhätte kanal med båtar i bakgrunden

Den 11 september börjar det nya samrådet om var de nya slussarna ska byggas i Trollhättan. Trafikverket och Sjöfartsverket förordar alternativ Nord, där sjöfarten och näringslivet påverkas minst. Alternativet leder också till kortare byggtid, mindre klimatpåverkan och mindre störningar för Trollhätteborna.

Samrådet pågår mellan den 11 september och den 15 oktober. Då kan alla som vill tycka till om det som Trafikverket tillsammans med Sjöfartsverket presenterar i samrådsunderlaget.

– Under det förra samrådet 2021/2022 fick vi många frågor och synpunkter som vi har haft med oss i arbetet inför det här samrådet. Vi har utrett flera sträckningar och kommit fram till att två av dem – Nord och Syd – går att genomföra medan andra av olika skäl inte är möjliga. I samrådsunderlaget beskriver vi vad våra bedömningar grundar sig på, säger Trafikverkets projektledare Mikael Rintala.

Alternativ Nord förordas

Trafikverket och Sjöfartsverket förordar alternativ Nord, som går mellan Göta älv och Bergkanalen norr om Västergärdet.

– Det norra alternativet innebär en kortare ombyggnadssträcka, vilket ger mindre överskottsmassor att transportera bort genom Trollhättan. Klimatbelastningen blir lägre, byggtiden kortare, kostnaden lägre och färre hus måste lösas in, säger Mikael Rintala.

Joel Smith, infrastrukturdirektör på Sjöfartsverket, ser alternativ Nord som den bästa lösningen för sjöfarten: 

– Med nya slussar i norr påverkas sjöfarten och näringslivet väsentligt mycket mindre eftersom det krävs få korta avstängningar då sträckningen ligger skild från dagens slussar, säger Joel Smith.

Bild på tf GD joel Smith som sitter i en lotsbåt
Joel Smith, tillförordnad generaldirektör och direktör infrastruktur.

Alla synpunkter välkomnas

Under samrådet har Trollhätteborna nu chansen att komma med inspel på det vi presenterar.

– Vi vill vi samla in så mycket kunskap och information det bara går så alla synpunkter är välkomna, säger Mikael Rintala.

Efter samrådet tittar vi på alla synpunkter som kommit in och bemöter dem i en samrådsredogörelse. Sedan bestämmer vi tillsammans med Sjöfartsverket vilket alternativ vi vill gå vidare med för att därefter ansöka om tillstånd i miljödomstolen.

På projektets webbplats finns både sammanfattad information och samrådsunderlaget i sin helhet. Där finns också kontaktuppgifter och information om var och när vi finns på plats i Trollhättan för att allmänheten ska kunna komma och träffa oss och ställa frågor.

 

För mer information:
Mikael Rintala, projektledare, telefon: 010-123 81 80

Mer information på webbplatsen

Varför nya slussar i Trollhätte kanal?

Dagens slussar i Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg är över 100 år gamla och den tekniska livslängden är snart passerad. Det betyder på längre sikt att deras funktion inte kan upprätthållas med hjälp av underhåll och därför måste de bytas ut. 2030 anses de gamla slussarna vara uttjänta.

De nya slussarna behövs för att uppfylla dagens behov av sjötrafik, där vissa industrier är helt beroende av sjöfarten för att kunna säkerställa sina transporter. Det skapar förutsättningar för att i framtiden kunna flytta över fler transporter från lastbil till båt. Med nya slussar skapas möjlighet att i framtiden trafikera kanalen med större fartyg, vilket efterfrågas av näringslivet och rederier som trafikerar Vänern. Nya slussar gynnar även båtturismen och den lokala turistnäringen.

Rekommenderad läsning

Bild på djupdata med positioner och annan data

Sjökort och data

Här finns information om de vanligaste datamängderna samt information om nyttjande av data.

Sjögeografisk data