Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Utlysning av medel för vintersjöfartsforskning

Nyhet 2023-09-19
Bild på Oden tagen från en helikopter som färdas ovanför

Att hålla isklassreglerna uppdaterade och samtidigt förbereda sig för framtida utmaningar i Östersjöns vinternavigering kräver ständigt forsknings- och utvecklingsarbete. Finska Trafik- och kommunikationsverket (Traficom), Trafikledsverket i Finland samt Svenska Sjöfartsverket och Transportstyrelsen finansierar årligen forskningsprojekt som gagnar vintersjöfarten.

Redan 1972 etablerades det finsk-svenska samarbetet kring forskningen för vintersjöfart. Forskningsmedlen varierar - men för vintersäsongen 2024 uppgår utlysningen till totalt 300 000 Euro.

Finska myndigheterna Trafik- och kommunikationsverket (Traficom) och Trafikledsverket samt svenska myndigheterna Sjöfartsverket och Transportstyrelsen, finansierar årligen forskningsprojekt som gagnar vintersjöfarten. Ansökningarna bör lämnas in enligt instruktioner till Traficom och Sjöfartsverket senast 17 december 2023.

Ansökningsformulär och instruktioner

Vintersjöfartens forskning

Rekommenderad läsning

Bild på fartyg som bryter is

Forskning

Tillsammans med aktörer i gemensamma program skapar vi effektivare sjöfart.

Ett urval av våra forskningssatsningar