Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Effektivisering av arbetsfartyg ger minskad bränsleförbrukning

Nyhet 2024-01-29
Arbetsfartyg som har stannat till vid en bergsö

Genom smarta energieffektiviseringar på två av Sjöfartsverkets arbetsfartyg räknar besättningarna med att kunna göra stora minskningar i bränsleförbrukningen.

Arbetsfartygen Fyrbjörn och Jacob Hägg har båda fått ekonomiskt bidrag från programmet Fossilfri fartygsflotta för att genomföra ett antal åtgärder för energieffektivisering. För Fyrbjörn leder bidraget till en värmepump samt kraftigare landströmsanslutning som kommer installeras. På Jacob Hägg kommer ett antal åtgärder som rör värme och ventilation att genomföras, samt möjlighet att ansluta till landström.

Initialt kan kostnaderna för att genomföra dessa åtgärder synas höga, men de bekostas till fullo av de medel Sjöfartsverket fått inom ramen för Fossilfri fartygsflotta. Dessutom beräknas förbättringarna på sikt bidra till både ekonomiska och miljömässiga vinster.

Bild på Patrik Mattsson
Patrik Mattsson, styrman på arbetsfartyget Fyrbjörn.

Medarbetarförslag bakom idéerna

Båda projekten har initierats av besättningarna ombord på fartygen, och har drivits av Patrik Mattsson och David Sten. I arbetet med att jobba fram förslagen har också rederiinspektörerna Albert Wiström och Joachim Karlsson varit med.

Varför behöver det göras förändringar?

– Det behöver göras en modernisering av uppvärmningssystemet, vilket blir en ekonomisk och miljömässig vinning för alla parter, säger Patrik Mattson på Fyrbjörn.

– På samma sätt som gamla hus blir omoderna och energiineffektiva och väldigt dyra i drift, gäller samma sak för Sjöfartsverkets fartyg som byggdes för 40 år sedan. 

David Sten som står framför arbetsfartyget Jacob Hägg
David Sten, befälhavare på Jacob Hägg.

Då låg el- och bränslepriser på en helt annan nivå. Om vi i fortsättningen skall kunna driva verksamheten vidare med dessa fartyg och samtidigt uppnå ett gemensamt emissionsmål och vara både miljö- och kostnadseffektiva – då måste vi göra något. Det har hänt massor inom området energieffektivisering under 40 år, så möjligheterna finns att göra något bra, säger David Sten på Jacob Hägg.

Stora bränslebesparingar att vänta

Vinsterna efter installationerna på fartygen är framför allt bränslebesparingar.

– För Fyrbjörns del kan bränsleförbrukningen minskas markant, runt 20-30 m3 diesel per år, och helt upphöra under vintermånaderna då fartyget ligger stilla, när dessa åtgärder har genomförts, säger Patrik.

David på Jacob Hägg fortsätter:

– Installationerna av åtgärderna på Jacob Hägg kommer att kunna ske under nästa år och från 2025 och framåt uppskattar vi att en årlig bränslebesparing på minst 67 m3 kan göras. Den årliga bränsleförbrukningen ligger oftast på under 200 m3, vilket innebär att om dessa åtgärder genomförs kommer bränslebesparingen ligga runt 33 procent. Det är också viktigt att tillägga att vi som är brukare av fartygen måste vara engagerade i detta och kanske Sjöfartsverkets beteende och inte köra på som vi alltid gjort. Nu när vi har verktygen ska vi också lära oss att använda dem på rätt sätt. Det kommer att kräva mer arbete än bara installation av modern teknik för att gå i mål med denna besparing.

Både Patrik och David tror att arbetsmiljön kommer förbättras i viss mån när ljudnivån ombord och utanför fartyget minskar när man ansluter till landström. Dessutom minskar utsläpp i form av avgaser och buller från fartyget uteblir helt då pannan inte behöver vara i drift.

Hur känns det att förslagen kommer bli verklighet?

– Det känns kul att kunna bidra till en förbättring, avslutar Patrik.

– Det känns väldigt kul och motiverande att våra tankar och förslag på förbättringar blir verklighet. Det är lite som att få sitt gamla hus renoverat och moderniserat, och den här teknikutvecklingen inom miljöområdet tycker jag är jätteintressant. Det är ju extra kul när man ser vilka ekonomiska vinster som kan göras också, avslutar David.

Rekommenderad läsning

Fyren vid Svartklubben

Miljöinitiativ Svartklubben

Genom ett miljöinitiativ från båtmännen vid Svartklubben har de lyckats korta ner rutten utanför fyren. Därmed sparar de 7 procent bränsle.

Förbättringsförslaget