Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Nya siffror: Sjöfartsverkets kunder allt nöjdare

Nyhet 2023-06-22
Himmel, röd lotsbåt, vatten.

Myndighetens kunder blir allt nöjdare. I en ny undersökning uppmättes kundnöjdheten till 72 på en hundragradig skala. Det är den högsta noteringen sedan 2014, då mätningarna startade.

– Siffrorna visar att vi gör rätt saker, säger kund- och marknadskoordinator Fredrik Strömbäck.

Vart tredje år genomför Sjöfartsverket större mätningar över hur nöjda myndighetens kunder är. I år gjordes mätningen på fartygsagenter, svenska rederier, svenska hamnar samt återförsäljare av Sjöfartsverkets sjökortsprodukter.

Modellen för kundmätningen kallas nöjd-kund-index (NKI), där ett nyckeltal räknas fram utifrån tre frågor:

1. Hur nöjd kunden är med Sjöfartsverkets verksamhet i dess helhet.
2. I hur hög grad verksamheten uppfyller kundens förväntningar.
3. Hur mycket som skiljer den faktiska verksamheten från en idealsituation.

Totalt ligger NKI för Sjöfartsverket på den högsta nivån sedan mätningarna startade 2014, efter lägre noteringar vid de två senaste undersökningstillfällena.

– Det är riktigt kul att våra kunders nöjdhet ökar. Det visar att vi tillsammans kunnat utveckla verksamheten i den riktning som branschen önskar, säger Fredrik Strömbäck.

Utöver det sammanräknade NKI-värdet möjliggör undersökningen för Sjöfartsverket att bryta ned svaren utifrån olika kundkategorier eller i specifika ämnesområden, som service, bemötande, information, påverkan och förtroende.

– Mycket av det som framkommit av undersökningen ligger med i de projekt som pågår för att förbättra för både hamnar, agenter samt rederier som går på svenska vatten, säger Fredrik Strömbäck.

Rekommenderad läsning

Bild på djupdata med positioner och annan data

Sjökort och data

Här finns information om de vanligaste datamängderna samt information om nyttjande av data.

Sjögeografisk data