Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Positiva resultat inom Fossilfri fartygsflotta

Nyhet 2023-03-07
Lotsbåt på väg till sjöss
En av Sjöfartsverkets metanoldrivna lotsbåtar på väg ut mot nya äventyr.

2022 minskade Sjöfartsverket bränsleförbrukningen med 223 m³ tack vare de cirka 30 åtgärder som genomförts inom programmet Fossilfri fartygsflotta. Det motsvarar lika mycket bränsleförbrukning som 100 varv runt jordklotet med bil.

Sjöfartsverket har som mål att vara helt fossilfria till 2045 och det pågår en rad initiativ och projekt inom fartygsflottan för att det ska bli verklighet. I juni 2022 infördes exempelvis nya rutiner inom lotsningsverksamheten och flertalet energieffektiviserande åtgärder på isbrytarna som har gett mycket goda resultat. Rutinerna innebär att eftersträva icke-planande fart, energieffektivare planering av lotstransporterna och en generell hastighetsbegränsning till 18 knop.

– På några lotsstationer har fartsänkningarna kombinerats med andra åtgärder vilket har lett till ännu större bränsleminskningar. Ett exempel är vid Svartklubben där en kortare rutt märkts ut och därmed kan användas oftare med minskad bränsleförbrukning som följd, säger Björn Andreasson, nationell koordinator på Transport och farledsservice.

Generaldirektör Katarina Norén är nöjd med resultatet hittills.

– Det är verkligen positivt att vi fått de här resultaten när vi fortfarande är i startgroparna med Fossilfri fartygsflotta, säger Katarina Norén, generaldirektör för Sjöfartsverket.

Programmet Fossilfri fartygsflotta har en fortsatt finansiering från regeringen 2023 och 2024.

En ovanbild på skurusund

Sjöfartsverkets miljöarbete

Sjöfartsverket jobbar för att nå samhällets miljömål och ser kontinuerligt över verksamheten för att möjliggöra hållbar sjöfart till och från Sverige.

Sjöfart och miljön