Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Fossilfri fartygsflotta

Vi ska minska våra egna koldioxidutsläpp och det är inom fartygsflottan vi kan göra störst skillnad. Det är också vårt direkta bidrag till Sveriges klimatmål om netto-nollutsläpp till 2045. Sjöfartsverket har tilldelats 45 miljoner årligen under perioden 2022-2024 och förutsättningarna är bättre än någonsin för att vi ska kunna nå våra mål.

Sjöfartsverket har som mål att till 2027 ha minskat koldioxidutsläppen med 35 procent jämfört med 2010. Det är en viktig milstolpe på vägen mot att vara helt fossilfria till 2045. 

Fartygsflottan i fokus

Sjöfartsverkets fartygsflotta står för cirka 90 procent av våra totala koldioxidutsläpp, vilket motsvarar cirka 34 000 ton koldioxid om året. Det är här vi kan göra störst skillnad. Cirka 60 procent av utsläppen kommer från isbrytarna, cirka 25 procent från lotsningen och runt 15 procent från sjömätare och arbetsfartyg. Utsläppen per år varierar därmed beroende på hur stort behovet av isbrytning är. 

För att minska utsläppen kommer det krävas en kombination av flera olika åtgärder. Genom ett förändrat sätt att utföra vårt uppdrag, te.x. sänkt fart och en annorlunda planering, kan vi i kombination med tekniska energieffektiviserande åtgärder uppskattningsvis halvera vår bränsleförbrukning. En annan viktig del är omställningen till fossilfria bränslen.

Externa anslag från regeringen

För att kunna påbörja och möjliggöra omställningen mot en fossilfri fartygsflotta har Sjöfartsverket tilldelats medel från regeringen om 45 miljoner kronor årligen under perioden 2022-2024. Efter 2024 har regeringen aviserat en finansiering om sex miljoner kronor per år.

Utöver ekonomiska medel har Sjöfartsverket en organisation som värderar och prioriterar detta högt. Flera kostnadseffektiva åtgärder påbörjades redan innan beskedet, nu skalar vi upp omställningen och har flertalet projekt igång i vår verksamhet.

Prickbjörn – första batterihybriden i Sjöfartsverkets flotta
Prickbjörn – första batterihybriden i Sjöfartsverkets flotta, foto: Anders Bjerner

Senast uppdaterad 2023-09-27