Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverket får viktigt uppdrag i utvecklingen av S-100

Nyhet 2023-09-25
Bilder på gamla sjökartor

Sjöfartsverket får ledarrollen i ett EU-projekt för utvecklingen av den nya generationens digitala sjökort i Östersjön enligt IHO-standarden S-100. Först kommer den nya tekniken att testas tillsammans med majoriteten av Östersjöländerna för att 2026 kunna publicera de nya digitala sjökorten i en första version.

Porträtt på Caroline Johansson
Caroline Johansson, nautisk expert och projektledare, ser positivt på samarbetet.

Projektet pågår under åren 2023-2026 med målet att koordinera produktion och utgivning av sjökorten. Den extra finansieringen från EU är också betydelsefull för alla parter.

– Detta projekt ger oss fortsatt möjlighet att samarbeta med andra länder runt Östersjön. Om vi inför nya tekniska lösningar är det viktigt att vi gör detta tillsammans enligt en överenskommen tidsplan. Hade Sverige varit själva i detta skulle allting falla platt, säger Caroline Johansson, Nautisk expert och projektledare på Sjöfartsverket.

Identifierade nyttor med S-100 sjökort:

Säkerhet – Värdesätta nyttan med att använda högupplöst djupinformation i sjökorten så att navigatörerna får mer information om botten än det som visas i dagens sjökort.

Effektivitet – Ruttoptimering genom att på sjökortet kunna få till sig information om vattenstånd, strömmar och aktuell väderinformation.

Kapacitet – Genom bättre och mer detaljerade sjökort kunna optimera fartygens lastningsförmåga och på så sätt kunna frakta mer än idag.

Autonomi – Säkerhet i dataöverföring för att i framtiden möjliggöra mer automatiserad navigation och i förlängningen autonoma fartyg.

Östersjön som bas för projektet

– Vi på Sjöfartsverket är väldigt stolta att få ansvar för detta viktiga projekt som i slutändan kommer tillgängliggöra de nya digitala sjökorten som kommer att bidra till en effektivare sjöfart, säger Magnus Wallhagen.

Samtliga länder runt Östersjön, utom Ryssland, kommer att vara delaktiga i projektet med utveckling, utprovning och driftsättning. Östersjön är perfekt plats att utföra projektet på med flera engagerade länder som har en tät trafik vilket borgar för att projektets mål kommer uppfyllas

– Det är viktigt att skapa en bra plattform vid införande av den nya standarden och därför är vi väldigt nöjda att vi får vara med och driva utvecklingen och skapa gränssnitten mellan länderna redan nu, fortsätter Magnus.

Projektet är till största del finansierat av EU och omfattar en total finansiering på ca fem miljoner euro.

Personporträtt på Wallhagen
Magnus Wallhagen, stf Affärsområdeschef Sjögeografi Sjöfartsverket & National Hydrographer of Sweden.

Fakta om S-100:

S-100 är den standard som kommer ersätta dagens navigationssystem som används av handelsfartygen. Standarden kommer omfatta flera olika delar, till exempel navigationssjökort (S-101), detaljerad djupinformation (S-102), aktuellt och prognosticerat vattenstånd (S-104), ytvattenströmmar (S-111) och andra lager som underlättar för fartygen.

Planen är att de första systemen skall finnas på marknaden 2026. Projektet Baltic Sea e-Nav omfattar driftsättning av de första två S-100-lagrena S-101 och S-102, samt i delar av Finland även S-104.

Fördjupa dig på International Hydrographic Organization

Rekommenderad läsning

Bild på djupdata med positioner och annan data

Sjökort och data

Här finns information om de vanligaste datamängderna samt information om nyttjande av data.

Sjögeografisk data