Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Aktuella upphandlingar

Här hittar du mer information om aktuella upphandlingar.

Aktuella upphandlingar

Sjöfartsverkets upphandlingar annonseras i Mercell Visma Tendsigns databas. Förfrågningsunderlag för upphandlingar hämtas ut via Mercell Visma Tendsign genom att följa länken "Sjöfartsverkets pågående upphandlingar" längst ner på sidan. 

Skriftlig dialog - Requeset for information (RFI) och Extern remiss

Skriftlig dialog är ett sätt som Sjöfartsverket ibland använder för att få mer information om produkter och tjänster inför ett eventuellt framtagande av upphandlingsdokument. Skriftlig dialog sker genom Request for Information (RFI) eller en extern remiss.

Aktuella skriftliga dialoger finns publicerade i Mercell TendSign.

Inköpsplan

Sjöfartsverket provar att publicera kommande upphandlingar i form av en inköpsplan. Inköpsplanen visar inte alla inköpsobjekt och nya upphandlingsbehov kan uppkomma med kort varsel vilket gör att dessa inte finns med i planen.

Inköpsplan (Exceldokument)

Inköpsplanen publiceras fyra gånger per år. Planerna är preliminära och kan komma att ändras. 

Eventuella frågor om inköpsplanen eller specifika inköpsobjekt kan mailas till inkop@sjofartsverket.se 

Elektronisk signering

Sjöfartsverket arbetar aktivt för att minska pappersanvändningen genom ökad elektronisk signering. Vår avsikt är att våra avtalsparter ska signera handlingar elektroniskt.

Sjöfartsverket tillämpar e-signeringstjänsten Visma Addo och accepterar följande elektroniska signeringsmetoder:

  • Svenskt BankID
  • Norskt BankID
  • Danskt NemID
  • Finska Tupas

Kom igång med e-signering

Du får en inbjudan till signeringen i ett mejl. I mejlet följer du en länk för att komma åt avtalsdokument som ska signeras och godkännas.

Signeringen är kostnadsfri för Sjöfartsverkets leverantörer.

För mer information, se Visma Addo. 

Vid eventuella frågor eller problem med den elektroniska signeringen var vänlig kontakta oss genom att mejla till inkop@ sjofartsverket.se 

Elektronisk handel

Sjöfartsverket arbetar med elektronisk handel som stödjer SFTIs standarder (sfti.se) för en elektronisk inköpsprocess. I ramavtalsupphandlingar för varor ställer vi oftast krav på elektronisk handel där lägsta nivån är att leverantören fyller i en strukturerad Excelfil med obligatoriska uppgifter och anger en mailadress dit ordrar skickas.

Vid frågor kontakta gärna ehandel@sjofartsverket.se  
 

Senast uppdaterad 2023-09-28