Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Organisation

Sjöfartsverket har sin centrala styrning i Norrköping där omkring 350 personer arbetar. Den regionala organisationen är koncentrerad till den svenska kusten och de stora insjöarna.

Affärsverksamheten är indelad i sex olika affärsområden. Längs med kusten finns nio lotsområden: Luleå, Gävle, Stockholm, Södertälje, Kalmar, Malmö, Göteborg, Marstrand och Vänern/ kanalen. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen.

Totalt arbetar cirka 1400 personer i Sjöfartsverket.

Styrelse

Ordförande

F.d. generaldirektör: Olle Sundin

Ledamöter

Divisionschef: Tove Friberg
Marinchef: Ewa Skoog Haslum
Konsult: Lars Johansson
Exoloateringsdirektör: Thomas Andersson
Överdirektör: Charlotta Gustafsson
Generaldirektör Sjöfartsverket: Erik Eklund

Personalföreträdare

Ledamöter

SACO: Peter Hellberg
ST: Carl Cremonese
SEKO: Ib Bergström

Ersättare

SACO: Patrik Wikand
ST: Sigge Gustafsson
SEKO: Johannes Tejder

Ledning

Sjöfartsverket leds av generaldirektör Erik Eklund. I ledningsgruppen för Sjöfartsverket ingår avdelningscheferna för infrastruktur, sjö- och flygräddning, affärer, rederi, IT, GD-stab, juridik, styrning och planering, inköp, HR samt kommunikation.

Porträttbild på Erik Eklund som ny GD
Erik Eklund, generaldirektör
Fredrik Backman i kontorsmiljö
Fredrik Backman, rederidirektör
Porträttfoto Therese Engström.
Therese Engström, HR-direktör
Magnus Gustavsson i kontorslandskap
Magnus Gustavsson, IT-direktör
Mattias Hyllert i kontorsmiljö.
Mattias Hyllert, direktör sjö- och flygräddning
Foto på Niclas Härenstam i kontorslandskap.
Niclas Härenstam, kommunikationsdirektör
Porträttfoto på Lisa Lewander
Lisa Lewander, chefsjurist
Porträtt av Anna Norinder
Anna Norinder, affärsdirektör
Joel Smith
Joel Smith, infrastruktursdirektör
Foto på Magnus Stephansson
Magnus Stephansson, direktör styrning och planering
Helen Widin i kontorsmiljö.
Helen Widin, inköpsdirektör
Per Ängmo i kontorslandskap
Per Ängmo, direktör GD-stab
Porträtt bild på Mia Frost, GD support
Mia Frost, GD-support

Fotograf: Niclas Fasth & Emelie Asplund

Internrevision

Internrevisionen, som är underställd styrelsen,  granskar och lämnar förslag på förbättringar av Sjöfartsverkets interna styrning och kontroll samt ger råd och stöd till myndighetsledningen.

Senast uppdaterad 2024-07-02