Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Organisation

Sjöfartsverket har sin centrala styrning i Norrköping där omkring 350 personer arbetar. Den regionala organisationen är koncentrerad till den svenska kusten och de stora insjöarna.

Affärsverksamheten är indelad i sex olika affärsområden. Längs med kusten finns nio lotsområden: Luleå, Gävle, Stockholm, Södertälje, Kalmar, Malmö, Göteborg, Marstrand och Vänern/kanalen. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen.

Totalt arbetar cirka 1400 personer i Sjöfartsverket.

Styrelse

Ordförande

F.d. generaldirektör: Olle Sundin

Ledamöter

F.d. generaldirektör: Yvonne Gustafsson, vice ordförande
Divisionschef: Tove Friberg
Marinchef: Ewa Skoog Haslum
Exoloateringsdirektör: Thomas Andersson
Konsult: Lars Johansson
Tillförordnad generaldirektör Sjöfartsverket: Joel Smith

Personalföreträdare

Ledamöter

SACO: Peter Hellberg
ST: Carl Cremonese
SEKO: Ulf Bäcklund

Ersättare

SACO: Patrik Wikand
ST: Tapani Hoffrén
SEKO: Ingen utnämnd 

Ledning

Sjöfartsverket leds av tillförordnad generaldirektör Joel Smith. I ledningsgruppen för Sjöfartsverket ingår avdelningscheferna för infrastruktur, sjö- och flygräddning, affärer, rederi, IT, GD-stab, juridik, styrning och planering, inköp, HR samt kommunikation.

Joel Smith poserar i helikopter
Joel Smith, tillförordnad generaldirektör och direktör infrastruktur
Porträttfoto Therese Engström.
Therese Engström, HR-direktör
Magnus Gustavsson i kontorslandskap
Magnus Gustavsson, IT-direktör
Mattias Hyllert i kontorsmiljö.
Mattias Hyllert, direktör sjö- och flygräddning
Foto på Niclas Härenstam i kontorslandskap.
Niclas Härenstam, kommunikationsdirektör
Porträttfoto på Lisa Lewander
Lisa Lewander, chefsjurist
Porträtt av Anna Norinder
Anna Norinder, affärsdirektör
Foto på Magnus Stephansson
Magnus Stephansson, direktör styrning och planering
Helen Widin i kontorsmiljö.
Helen Widin, inköpsdirektör
Fredrik Backman i kontorsmiljö
Fredrik Backman, rederidirektör
Per Ängmo i kontorslandskap
Per Ängmo, direktör GD-stab
Porträtt bild på Mia Frost, GD support
Mia Frost, GD support

Fotograf: Niclas Fasth & Linda Holmqvist

Internrevision

Internrevisionen, som är underställd styrelsen,  granskar och lämnar förslag på förbättringar av Sjöfartsverkets interna styrning och kontroll samt ger råd och stöd till myndighetsledningen.

Senast uppdaterad 2024-02-15