Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Det här är Sjöfartsverket

Vi utgår från ett hållbart synsätt på människa, miljö och affärsmässighet.

Kortfattat om oss

Sorteras under: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Ansvarigt statsråd: Andreas Carlson (KD)

Grundades: 1 juli 1969

Föregångare: Kungliga Sjöfartsstyrelsen 1956-1969

Generaldirektör: Tillförordnad generaldirektör Joel Smith

Antal anställda: Cirka 1 400 personer

Uppdrag och finansiering

På uppdrag av Sveriges regering ansvarar Sjöfartsverket för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet till sjöss. Merparten av intäkterna kommer från avgifter på handelssjöfarten avseende farleder och lotsning. Vårt ansvar för sjövägarna löper fram till hamnområden, där kommunen eller hamnbolaget tar över stafettpinnen.

Produkter och tjänster

Lotsning, farledshållning, isbrytning, sjötrafikinformation, sjögeografisk verksamhet, sjömansservice samt sjö- och flygräddning.

Organisation

Sjöfartsverket leds av tillförordnad generaldirektör Joel Smith. I ledningsgruppen för Sjöfartsverket ingår avdelningscheferna för styrning och planering, sjö- och flygräddning, affärer, kommunikation, rederi, HR, IT, inköp, infrastruktur samt juridik.

Kontor

Sjöfartsverket har sin centrala styrning i Norrköping. Den regionala organisationen är koncentrerad till den svenska kusten och de stora insjöarna. Längs med kusten finns nio lotsområden: Luleå, Gävle, Stockholm, Södertälje, Kalmar, Malmö, Göteborg, Marstrand och Vänern/kanalen. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen.

Expertområde

Vi är regeringens och riksdagens experter på sjöfartsrelaterade frågor. Det innebär att vi behandlar remisser, gör utredningar och omvärldsanalyser samt deltar i olika nationella och internationella organ och samarbeten.

Sjön ger möjligheter - vi gör skillnad

Cirka 90 procent av alla varor och råvaror går via sjövägen till och från Sverige. Det finns nämligen inget annat transportslag som klarar av de gigantiska volymerna på ett mer effektivt och hållbart sätt. Det är här Sjöfartsverket har sin kärnverksamhet. Vi tillhandahåller och utvecklar säkra, miljövänliga och effektiva sjövägar med service dygnet runt. Dessutom erbjuder vi tjänster som gör skillnad även för näringslivet, privatpersoner och samhället i stort.

Partner för tillväxt, konkurrenskraft och innovation

Vår största kund är sjöfarten, följd av hamnar och kommuner. Men andra kundrelationer ökar snabbt. Här finns näringsliv och organisationer. Turister och båtliv. Logistikföretag och andra transportslag. Myndigheter, organisationer och nationer. Och givetvis varuägarna, alltså alla de aktörer som transporterar sitt gods på sjön. Listan är lång och anledningen är enkel: Sjön är allas angelägenhet och möjlighet.

Titta gärna på Sjöfartsverkets verksamhetsfilm här nedan.

Senast uppdaterad 2023-06-27