Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Avgiftsförändringar 2024

Den 1 januari 2024 genomförs föreskriftsförändringarna enligt nedan.

Farledsavgifter

Höjningen för farledsavgiften fastställs till 8,4 procent. Den procentuella ökningen av KPI-KS för perioden (1 aug 2022 – 31 juli 2023) är 10,9 procent som justeras med 2,5 procent till följd av miljöincitamentet, vilket resulterar i en sammanlagd avgiftsförändring för farledsavgiften med 8,4 procent.

Lotsavgifter

Höjningen av lotsavgiften fastställs till 10 procent.

Föreskrift om tillfällig klimatkompensation

Den av regeringen beslutade klimatkompensationen om 300 miljoner kronor ligger fast 2024, vilket motsvarar en sänkning av det ordinarie priset på farledsavgiften med 15 procent.

Föreskrift om taxa för fartyg på Trollhätte och Södertälje kanal

Trossföringsavgiften omfattar trossföringar i slussarna på Trollhätte- och Södertälje kanal och fastställs till en höjning med 300 kr per sluss.

Föreskrift om taxa för isbrytning på beställning

Den frivilliga tjänsten för isbrytning på beställning höjs enligt KPI-KS med 10,9 procent.

Detaljer och andra förändringar kan ni läsa om i våra föreskrifter på vår samlade sida med information kring anlöp.

Senast uppdaterad 2023-10-12