Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Baslinjer

Baslinjepunkter, punkter på lågvattenlinjen och lågvattenskär ligger till grund för den kartprojektionsoberoende beräkning som gjorts av sjöterritoriets gräns i havet och gränsen för angränsande zon.

Räta baslinjer går mellan baslinjepunkter belägna på kustens lågvattenlinje (-0,5 meter RH2000) och följer kustens huvudriktning. Normala baslinjer förekommer längs vissa delar av Skånes, Ölands och Gotlands kuster och följer lågvattenlinjen längs de kuststräckor där vi inte har räta baslinjer. Punkterna på lågvattenlinjen är belägna på normala baslinjer och ingår i den nya lagen i de fall läget förväntas påverka beräkningen av sjöterritoriets gräns i havet. I övrigt ingår ingen redovisning av normal baslinje. Baslinjen redovisas alltså inte som en sammanhängande linje längs de sträckor där den definieras som normal baslinje. Lågvattenskär är belägna utanför baslinjerna och ingår i den nya lagen i de fall läget förväntas påverka beräkningen av sjöterritoriets gräns i havet.

Baslinjer

Datafilen är komprimerad och behöver packas upp, vilket oftast sker genom att dubbelklicka på den. Då kommer en semikolonseparerad text-fil som innehåller punkterna och dessutom all information i Shape-format (många filer) samt en Wordfil som beskriver förekommande attribut. För att använda Shape behöver du en anpassad GIS-programvara.

Attributbeskrivning till baslinjefilerna

Följande attribut finns i punkt shape-filen:

 1. Löpnr_dels - Löpnummer för baslinjepunkterna (BP) för respektive delsträcka.
 2. Delsträcka – Baslinjerna redovisas med följande delsträckor; Fast land och Öland, Gotland inklusive Fårö och Lilla Karlsö, Gotska Sandön, Stora Karlsö, Märket, Märkeshällarna.
 3. Punktnummer_namn – Nummer och namn på baslinjepunkter och lågvattenskär
 4. Latitud & Longitud - Alla punkter utmed gränsen beskrivs med geografiska koordinater i latitud och longitud uttryckta i referenssystemet SWEREF 99 dels i grader och decimala minuter som det står i lagen och dels i decimala grader.
 5. Punkttyp - Följande punkttyper förekommer:
  • punkt på lågvattenlinjen utmed normal baslinje (LP),
  • ändpunkt på rät baslinje, baslinjepunkt (BP),
  • segmenterad punkt på en rät geodetisk linje mellan två baslinjepunkter (MP), och
  • punkt på lågvattenskär beläget utanför en baslinje (LS).
 6. Typ av baslinje - Vilken typ av baslinje (rät/normal) som startar i punkten.
 7. Källa - Lag (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.
 8. Unikt ID – Ett unikt ID som Sjöfartsverket adderat.

Följande attribut finns i linje shape-filen:

 1. Delsträcka – Delsträcka för rät baslinje.
 2. Källa - Lag (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.

Senast uppdaterad 2023-09-28