Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Bakgrund

2021 genomfördes en förstudie som visade att det har skett betydande förändringar i de krav som Sjöfartsverket har på sig när det gäller bland annat uppföljning, kontroll och säkerhetshantering, viket ligger till grund för beslutet att hantera driften av isbrytning i egen regi efter att avtalet löper ut.

Sjöfartsverket har gjort en överenskommelse med Viking Supply Ships för att säkerställa en bra övergång från nuvarande leverantör till Sjöfartsverket. Överenskommelsen gäller:

  • Förlängning av avtalstid: Sjöfartsverket saknade möjlighet att förlänga inom ramen för befintligt avtal men har i två omgångar kommit överens med Viking Supply Ships om en ändring av avtalet. Första förlängningen gällde fram till 2023-12-31, men sedan november 2022 är det förlängt ytterligare ett halvår till 2024-06-30. Anledningen till förlängningen är att vi i arbetet identifierat ett flertal utmaningar som behöver lösas innan ett övertagande kan genomföras. Sjöfartsverket och Viking Supply Ships gemensamma avsikt är att ett kollektivavtal ska finnas på plats innan någon behöver ta ställning till om de vill följa med eller inte. Båda parter ser även operationella fördelar med att övertagandet nu inte behöver genomföras mitt under pågående isbrytarsäsong.
  • Köp av dokumentation: Sjöfartsverket får möjlighet att köpa loss dokumentation för att säkerställa arbetssätt och lagefterlevnad vid en övergång från till Sjöfartsverket. Det handlar exempelvis om rutiner och system som finns på isbrytarna men inte på Sjöfartsverkets fartyg.
  • Köp av konsulttjänster: Personalen vid Viking Supply Ships har lång erfarenhet och kompetens efter att ha arbetat med isbrytarna under lång tid och kommer att finnas tillgängliga för kompetensöverföring och överlämning.

Senast uppdaterad 2024-04-23