Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverket tar över driften av isbrytarna

Sjöfartsverket tar över driften av isbrytningen och välkomnar runt 150 nya medarbetare. Förändringen leder till ökad flexibilitet och effektivitet för hela Sjöfartsverket, medarbetarna får större möjligheter att utvecklas i egen regi och genom att ta över driften kan vi möta de högre kraven på totalförsvar och beredskap.

Sedan millennieskiftet är driften och bemanningen av Sveriges isbrytare upphandlad av en privat aktör, Viking Supply Ships. Sjöfartsverket tar över driften och bemanningen från Viking Supply Ships den 1 juli 2024 efter en gemensam överenskommelse om ytterligare ett halvårs förlängning. Sjöfartsverket och Viking Supply Ships har sedan tidigare gjort en överenskommelse om att köpa loss dokumentation och procedurer och anpassa detta till Sjöfartsverket, vilket underlättar för besättningen ombord som kan fortsätta med arbetssätt och rutiner som redan fungerar på ett bra sätt.

Samarbetet mellan Sjöfartsverket och Viking Supply Ships har fungerat bra genom åren och ambitionen från båda sidor är att det ska fortsätta så under hela avtalstiden.

Delprojekt och leveranser

Projektets största leveranser är att ta fram kollektivavtal, ledningssystem samt nya ramavtal/avtal för inköp. 

Förhandling av kollektivavtal

Från och med den 1 februari 2023 har Arbetsgivarverket och Saco-S, ST samt SACO centralt haft hand om avtalsförhandlingarna och ansvarat för att ta fram ett kollektivavtal, ett så kallat inrangeringsavtal. Kollektivavtalet är nu klart och skrevs under av de centrala parterna den 13 mars 2024.

Ledningssystemet

Sjöfartsverkets säkerhetsledningssystem (ISM) för SOLAS-fartygen ska digitaliseras på plattformen CCOM X. CCOM X har testats under året och bedöms kunna ersätta nuvarande ”papperssystem” för att säkerställa det systematiska sjösäkerhetsarbetet och lagefterlevnad. Den 8 april påbörjades övergången till det nya ledningssystemet. 

Nya ramavtal/avtal för inköp

Som myndighet behöver vi upphandla våra tjänster och produkter. Just nu pågår kartläggning av inköp som rör isbrytarna, parallellt med att de första upphandlingarna är påbörjade. Även här behövs isbrytarpersonalens kunskap för att inköpen och upphandlingarna ska spegla de behov som finns. 

Kontakt

Ian Lewenhaupt, Fleet Manager – C AO Fartyg                                        driftisbrytning@sjofartsverket.se

Senast uppdaterad 2024-05-22