Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverket tar över driften av isbrytarna

Sjöfartsverket tar över driften av isbrytningen och välkomnar runt 150 nya medarbetare. Förändringen leder till ökad flexibilitet och effektivitet för hela Sjöfartsverket, medarbetarna får större möjligheter att utvecklas i egen regi och genom att ta över driften kan vi möta de högre kraven på totalförsvar och driftsäkerhet.

Isbrytare på rad, med en gulaktig himmel bakom.

Sedan millennieskiftet är driften och bemanningen av Sveriges isbrytare upphandlad av en privat aktör, Viking Supply Ships. Sjöfartsverket tar över driften och bemanningen från Viking Supply Ships den 1 juli 2024 efter en gemensam överenskommelse om ytterligare ett halvårs förlängning. Sjöfartsverket och Viking Supply Ships har sedan tidigare gjort en överenskommelse om att köpa loss dokumentation och procedurer och anpassa detta till Sjöfartsverket, vilket underlättar för besättningen ombord som kan fortsätta med arbetssätt och rutiner som redan fungerar på ett bra sätt.

Sjöfartsverket har varit mycket nöjda med nuvarande aktör, men nya förutsättningar och förändringar kräver att vi tar ett helhetsgrepp om isbrytningen. Medarbetarna på isbrytarna kommer sannolikt också få ett något förändrat uppdrag i framtiden, exempelvis genom ett ökat samarbete med Försvarsmakten. Även kringliggande faktorer som IT, miljö, HR och säkerhetsfrågor har förändrats. Långsiktigt innebär beslutet en besparing för Sjöfartsverket, även om det initialt medför förhöjda kostnader.

Samarbetet mellan Sjöfartsverket och Viking Supply Ships har fungerat bra genom åren och ambitionen från båda sidor är att det ska fortsätta så under hela avtalstiden.

Förmåner

Sjöfartsverket erbjuder dig som anställd flera fördelaktiga förmåner. Inför verksamhetsövergången är det många som undrar över de största skillnaderna gällande förmåner mellan Sjöfartsverket och Viking Supply Ships. Flera av de förmåner Viking Supply Ships har finns här på Sjöfartsverket. Utöver det erbjuder Sjöfartsverket sina anställda ett flertal andra fördelaktiga förmåner.

På Sjöfartsverket månar vi om goda arbetsvillkor och möjligheten att förena arbetsliv och privatliv. Därför erbjuder vi bland annat möjligheten till flexibel föräldraledighet där du får möjlighet att vara föräldraledig upp till 25 % fram till att barnet fyller 12 år, samt föräldrapenningtillägg under föräldraledigheten utbetalt. Det innebär att du har möjlighet att få upp till 90 % av din månadslön.

Som anställd på Sjöfartsverket omfattas du också av omställningsavtalet, ett särskilt trygghetssystem som syftar till att underlätta vid uppsägningar på grund av arbetsbrist eller vid omlokaliseringar av verksamheten till ny ort. Alla anställda har dessutom möjligheten att hyra olika fritidsboenden som ingår i Sjöfartsverkets fyrbostäder på olika platser runt om i Sverige.

 

Delprojekt och leveranser

Projektets största leveranser är att ta fram kollektivavtal, ledningssystem samt nya ramavtal/avtal för inköp. 

Förhandling av kollektivavtal

Från och med 1 februari 2023 har Arbetsgivarverket och Saco-S, ST samt SEKO centralt hand om avtalsförhandlingarna och ansvarar för att ta fram ett kollektivavtal. Ett så kallat inrangeringsavtal reglerar övergången från Viking Supply Ships till Sjöfartsverket.

Ledningssystemet

När Sjöfartsverket tar över driften kommer de rutiner som ligger i Viking Supply Ships nuvarande ISM-system överföras till ett nytt ledningssystem. Sjöfartsverkets ledningssystem är under utveckling och anpassning för isbrytarverksamheten. Här behövs isbrytarpersonalens kunskap för att det ska bli så bra som möjligt.

Nya ramavtal/avtal för inköp

Som myndighet behöver vi upphandla våra tjänster och produkter. Just nu pågår kartläggning av inköp som rör isbrytarna, parallellt med att de första upphandlingarna är påbörjade. Även här behövs isbrytarpersonalens kunskap för att inköpen och upphandlingarna ska spegla de behov som finns. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fyll i formuläret för att ta del av kommande nyhetsbrev.

För att vi ska kunna distribuera nyhetsbrevet krävs det att vi har ett register med e-postadresser. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.

”Jag bytte bara båt”

Carl-Johan Carlsson arbetar som andre maskinist och bytte till Svea efter 12 år på Frej. Vi undersökte varför han bytte och hur det var att gå från isbrytare och Viking Supply Ships till Svea och Sjöfartsverket. Läs intervjun med Carl-Johan.

 

Kontakt

Fredrik Backman, direktör Rederiet
driftisbrytning@sjofartsverket.se

Senast uppdaterad 2023-11-20