Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Den nya generationens isbrytare

Arbetet med nya isbrytare har pågått länge med syfte att anskaffa två stycken nya isbrytare som ersättare för Atle-klassen. Vi har träffat Patrik Frick, projektledare för Nya isbrytare som nu efterlyser intresserade, som vill vara med och utveckla de nya isbrytarna.

Grafisk bild på de nya isbrytarna i vintermiljö

Bakgrund och ambition

I projektets inledning identifierades vilka förmågor en nybyggd isbrytare behöver idag, och under dess tekniska livslängd, för att möjliggöra handelssjöfartens rörlighet över tid.

Tillsammans med finska Trafikledsverket har en ny isbrytardesign tagits fram med hjälp av designfirman, Aker Artic Technology, i Helsingfors. Designen som ligger till grund för upphandlingen har verifierats i olika typer av bassäng- och vindtunneltester för att säkerställa att uppsatta designkriterier uppnås.

Ambitionen har varit att ta fram en så effektiv design som möjligt för att bland annat minska både driftskostnader och miljöpåverkan, utan att göra avkall på identifierade förmågor.

I juni 2022 fattade regeringen ett beslut om byggnation av två stycken nya isbrytare och i december 2022 godkände riksdagen finansieringen. Upphandlingsunderlaget skickades sedan ut till varven som anmälde intresse i prekvalifikationsprocessen (inga nya varv kan längre delta i upphandlingen) den 1 september 2023 och deras anbuds väntas inkomma i början av januari 2024. Förhoppningsvis påtecknas ett varvskontrakt om byggnation i februari 2024.

Patrik frick med gardiner i bakgrunden
Patrik Frick, projektledare för Nya isbrytare på Sjöfartsverket.

Vilken fas är projektet i just nu?

– Projektet befinner sig i en förberedande fas i väntan på varvens anbud. Efter kontrakt påbörjas designfasen, då vi tillsammans med varvet ska omarbeta upphandlingsdesignen till produktionsunderlag, säger Patrik Frick, projektledare Nya isbrytare på Sjöfartsverket.

– Arbetet väntas pågå i upp till ett år för att sedan successivt övergå i byggnationsfas med en tänkt leverans av den första nya isbrytaren i början på 2027 och den andra senare samma år. Att tidslinjalen inte är tydligare än så beror på att de varv som kvalificerat sig har indikerat lite olika flöden och tidsramar.

Vad är fokus för projektledningen just nu?

I det fortsatta arbetet kommer projektet bland annat behöva stöd i designfrågor genom olika referensgrupper, stöd vid byggnationskontroller genom platskontorets försorg, utformning av underhållssystem med mera. Projektet vill skapa delaktighet och kontinuitet i processen fram till att fartygen tas i operativ drift och eftersöker därför de som idag arbetar i verksamheten och som kan tänka sig att vara en del i projektet som sakkunnig inom områden som navigation/ brygga, däck och utrustning, maskin, el/ automation och inredning/ intendentur.

– Vi vill hitta personer som kan tänka sig att vara med och bidra under hela resan, men också de som kan tänka sig att bidra med sina respektive expertkunskaper med hemmaplan som bas. Allt för att fånga så mycket som möjligt av den verksamhetskunskap, som idag finns bland besättningarna och som behövs för att skapa en ny generation isbrytare i absolut världsklass. Arbetet kommer att ske både hemma i Sverige och på sikt även utomlands på det varv som vinner upphandlingen.

– Exakt hur arbetet kommer att utformas och vilka anställningsvillkor som kommer gälla kan vi från projektets sida inte ge några svar på idag tyvärr. Men i samband med att vi börjar planera för nästa fas öppnar vi nu upp för all besättning att anmäla sitt intresse för att vara med och utveckla de nya isbrytarna, avslutar Patrik.

Anmälan är öppen till och med 13 oktober. Anmälan är inte bindande.

Senast uppdaterad 2023-10-03