Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Oden åker på expedition och Mattias Petersson tar befälet igen

Den 7 maj är det dags för Oden att ge sig iväg på expedition mot Norra ishavet i Arktis. Mattias Petersson är befälhavare på Oden när ARTofMelt beger sig iväg med 40 forskare ombord från 10 nationer. Vi ställde några frågor till Mattias som har varit befälhavare på ett flertal expeditioner.

Oden
Expeditionsdags för Oden med Mattias Petersson vid rodret.

Om man bortser från att det är många gäster/forskare ombord och annorlunda miljö, hur skiljer sig arbetet ombord under en expedition jämfört med att bryta is för dig som befälhavare respektive för besättningen generellt?

- Det är två helt skilda världar. Vid isbrytning är uppdraget att se till att fartygen kommer fram där de ska. Isbrytarledningen ansvarar för det strategiska arbetet med isklasser etc. och vi ser till att det blir praktiskt möjligt att ta sig fram. Under en forskningsexpedition handlar det däremot om att försöka hitta den enklaste vägen i den Arktiska bassängen. Sommarens experiment utövas i ett område, inte på någon särskild plats. För att hitta in i områdets centrum analyseras satellitbilder av chefsforskaren Michael Tjernström som sen pekar ut att vi till exempel ska flytta oss 50 nautiska mil i en viss riktning.

Utifrån ditt perspektiv som befälhavare, vilka är de stora utmaningarna inför en expedition och under en expedition?

- Utmaningen inför expeditionen är att se till att all utrustning kommer på plats, att fartyget är i gott skick, systemen är genomgångna och reservdelar finns i lagret. Kanske det viktigaste av allt är förstås att vi måste ha en kompentent besättning ombord. Under expeditionen måste vi se till att alla håller sams. Det kan ibland uppstå konflikter, men det sällan några problem. Alla måste försöka förstå varandras uppdrag och samarbeta så gott det går. En annan utmaning är att vi inte har varit i expeditionsområdet tidigare, så vi vet inte vad som väntar.

Under en expedition är det ofta längre törnar än under en vanlig isbrytarsäsong, är det svårt att få tag på besättning som vill följa med?

- De senast åren har det varit en del personalomsättning, men expeditionerna lockar såklart. Det är sällan problem att hitta kompetent personal. Vi blir borta totalt sju veckor och är hemma igen innan midsommar.

Fakta: 28 april lämnar Oden Helsingborg, 5 maj framme på Svalbard och 7 maj lämnar Oden Svalbard.

Senast uppdaterad 2023-04-24